Ahrar’dan Ayrılan Şer’iler Hakkında Açıklama – Abdullah Muhaysini