BEYAN YIĞINLARI ARASINDA!

Binlerce göçmen ve sürgün yolları doldurmuş, yerlerde yatıyor…

Biz ise hâlen daha operasyon odası kurmaları için komutanlardan talepte bulunuyoruz!

?Maalesef akıl sahiplerinin aylardır isteği olan operasyon odası şu ana kadar daha kurulmadı !!!!!!!

?Bu yüzden insanlar sorguluyor ve grupların amacı ne diye bakıyorlar. Kalplerine şüphe giriyor!

?Gördüğüm ve bildiğim kadarıyla tüm gruplar meydana indi. Lakin maalesef operasyon odası (beraberlik) olmadan !

?Bazıları diyecek ki; operasyon odasının iptal olduğunu niye söylemediniz?

Sebebini çok izah ettik.

Ama neye yarar?

?Bugün Allah için ayrılma günüdür.
Bugün Allah, salihleri imtihan ediyor.
Bugün savaş günüdür, oturanlardan olma.
Bugün senin için imtihandır. Sadece kendinden sorumlusun.

Bu olanların müsebbibini Allah hesaba çekecek!

?Bugün birbirinizi kötülemeyi bırakın. Dininizi ve hürmetlerinizi savunmak için ilerleyin!

Hizbulla. ve paralı milisler… Ehli Sünnet’in kanlarıyla beslenmiş ve büyümüş, her karış toprağa pis kanlı elleri uzanmış, Ehli Sünnet’e en kötü azapları tattırmış…

Kardeşlerimizden ve kendi cildimizden olanlardan, Beytul Makdis’in hareminde olanlardan onlara dair bir savunma, bir övgü işitmemiz hiç akıl kârı mıdır ?!

Onların kılıçlarından hâlen daha Suriyelilerin kanları damlamaktadır.

Siyasetin türleri ve ruhsatları vardır ama ümmetimizin, dinimizin ve sabitelerimizin üzerinden değil.

Allah’ım Şam ehlinin ve ümmetimizin hâlini sana şikayet ediyoruz.