Bilgi Savaşı

Devrimlerin ve cihadın en tehlikelisidir.

Dost, müttefik ve düşmanı ayırt edememek; bunların her birinin hedeflerini, nasıl düşündüklerini, korkularının ne olduğunu bilememek…

Bundan daha da kötüsü: Doğru bilgiye ulaşmakta hata edilmesi, bilgi eksikliği ve rakiplerin mücadele ediyor olmasına rağmen her istihbarat bilgisinin onaylanması, sonra hatalı bir şekilde okunması ve daha sonra da sadece ihtiyata binaen veya aşırı güvene binaen hayati karar alınması !!!

Bu sayılan hatalar bir felakete sebep olabilir.