BİRLEŞMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Birleşmenin Önündeki Engeller ve Kabul Etmeyenler
Geçmişte, Şamdaki bir birleşmenin engelinin yalnızca Nusret Cephesi ile elKaide arasında bağı söylediler. Hatta bazıları bu bağın koparılması durumunda bir birleşmenin gerçekleşeceğine yemin ettiler. Onlar (Nusra) tek cemaat olmak için elKaideyle olan bağlarını kopardı. Ancak Nusret Cephesi bağlarını kopardığında bu sefer onlar ikinci bir adım çıkardı. Batı medyasının iddia ettiği şeyleri tekrarladılar. Şam’ın Fethi Cephesi ismini değiştirmiş olsa bile elKaide ile bağlarını gerçekten koparmadı. Bazıları bağları koparmanın yeterli olmadığını ideolojilerini değiştirmeleri gerektiğini söylediler. Sonra üçüncü aşama geldi, Batının bizi bir terör örgütü olarak seçecek olmasından dolayı Şeyh Ebu Muhammed Cevlani’nin birleşmiş hiziplerin lideri olmaması gerektiğini söylediler. Hatta bazıları Cevlani’nin liderlikten vazgeçmesi durumunda birleşmenin gerçekleşeceğine yemin etti. Şeyh Ebu Muhammed Cevlani geçtiğimiz günlerde bu birleşmenin lideri olmamakla birlikte liderin Ahraruş Şamdan olmasını liderin danışmanının Şam’ın Fethi Cephesinden değil Nureddin Zengiden olmasını kabul etti. Daha sonra birleşme büyük cemaatlerin liderleri tarafından onaylandı ve imzalandı, birleşme toplantısı anlaşmayla sona erdi. Böylece herkes birleşmenin ilan edilmesini bekliyordu.
Ancak bundan sonra herkes Ahrar’ın liderinin anlaşmayı imzalamış olmasına rağmen şura meclisinin hala karar çıkaracak olmasına şaşırdı. Zaten onun lider olacağı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ardından Ahrar’ın şura liderlerinin çoğu bir terör örgütü olarak atanacakları ve tanımlanacakları bahanesi ile birleşmeye karşı oy kullanınca ikinci sürpriz oldu. Daha büyük bir şerrin üzerinde küçük olan şerre öncelik verilir. Şamdaki Cihadın tamamen çöküşü karşısında Batının terörist olarak tanımlaması..Ahraruş Şam’ın şura meclisinin birkaç üyesi birleşmeyi etkili bir şekilde engelledi, birleşmeyi durduran şey budur. Ahraruş Şam’ın lideri, çoğu Mücahidi ve ilim ehli birleşmeyi kabul etti ancak bu üyeler (karşı çıkanlar) herkesin önünde bir engel teşkil ediyor kendi lideri ve onun askerlerinin bile. Bazıları askeri ve şeri kanadın birleşmesi gerektiğini, üzerinde iki yıldır konuşulan komple bir birleşmeden kaçınıldığını söyledi. Şam sahasının cemaatler arası bir birleşme ile hareketliliğe geçmesi gerekirken Ahraruş Şam’ın bir teori ağında sıkıştığı açıktır. Birleşme üzerine karar vermek için Ahrar’ın son toplantısı hala devam etmektedir ve herkes sabırsızlıkla onun sonucunu beklemektedir. Şam cihadının geleceği bu önemli ana bağlıdır.

 

25.12.2016