BİRLEŞMEYİ KABUL ETMEYENLERE

Birleşmeyi Kabul Etmeyenlere Mesaj
Her şeyden önce kardeşlerimize insaflı olmak için şunu söylemeliyim ki bütün gruplar değil sadece birkaç grup birleşmeye karşı tavır almıştır. Saha hakkındaki endişeleri onları bu karşı durmaya itmiştir. Bu konuda onlarla ihtilaf halinde olsak bile üzerimize vacip olan onlara zulmeden ve tartışmaya girmeden münakaşa etmektir.
Vallahi, mesele sadece bir grubun diğer bütün gruplardan sapması olsaydı bu konu gizli olsa bile  bunu gruplara açıklardım. Fakat gördük ki Emirleri birleşmeye ve bu yolda tavizler vermeye iten bu merhalenin önemini anlamalarıydı ve bu açıdan birleşme bütün taraflar için göz bebeğiydi.
Şam sahasının dışardan karamsar görünmesi haklı bir korkudur. Biz ise her durumda kendimizi savunmayla emrolunduk. Bu açıdan çeşitli noktalarda siyasi mantıkla hareket etmeliyiz. Kardeşlerime diyorum ki sizler bu sahanın askeri ve siyasi çeşitli merhaleleri olduğunu herkesten iyi biliyorsunuz. İkiside diğeri olmadan bir fayda vermez.
Askeri kanat siyasinin uğraşı savunması ve yardımı olmadan kazanamaz. Siyaside başarılı bir askeri kanat olmadan ne kazanabilir ne bir duruş sergileyebilir nede görüşünü belirtebilir.
Bugün Şam sahası birleşmeye doğru gidiyor. Ondan uzaklaştırmak yerine ona destek çıkmanız gerekir. Birleşme sahada büyük bir askeri güç demektir. Şüphe yok ki siyasiler olarak size düşen en ehemmiyetli görev birleşmeyi elindizden geldiğince savunmaktır. Bu görevin sahibi sizlersiniz. Allah size bu konuda hırs ve ilim nimeti vermiştir.
Birleşme siz olmadan tamamlansaydı ne olacaktı biliyormusunuz ?
Güç bir tarafta, siyaset bir tarafta olacaktı. Ne güç nede siyaset başarılı olamayacaktı.
Böyle olsaydı kim sizin topraklarınıza ve ırzınıza sahip çıkacaktı ?
Dünya bugün sadece mantık gücünü itiraf etmektedir. Güç sadece siyasetten ibaret anlaşılırsa;
İşte Hizbullah ve Hamas hareketi terörist olarak sınıflandırılmalarına rağmen bütün dünya onlara karşı cömertlikle muamele ediyor çünkü onlar askeri olarak kendilerini sabitlediler.
Özgür suriye ordusundaki kardeşlerim size Allah için sesleniyorum! Ey liderler ve askerleri kardeşleriniz size kollarını açtı ve önünüze sizin için çiçek serdiler. Onlardan geri kalmayın.
Onlardan geri kalmak ne sizin maslahatınıza nede kardeşlerinizin maslahatınadır. Diğer bir konu ise bu birleşme vallahi ne Şam’ın Fetih Cephesi’nin menhecinde ne Ahrar’ın ve ne de Özgür Suriye Ordusunun menhecindedir. Bu Sünni bir toplanmadır ve Ehli Sünnet kendi taifelerini toplayıcıdır.
Onlar zor merhalenin ihtilaf fıkhını anladılar.
Sizden bu birleşmeye razı olmayanların da bu birleşmeye dahil olması gerekmektedir.
Ey liderler ve askerleri : Hepimiz herkesten defalarca duyduk ki eğer Fetih Şam ve Ahrar birleşirse hepimiz onlarla beraberiz. Peki siz hala sözünüzün arkasındamısınız ?
Şeyh Cevlani birleşmenin önüne şartlar koymadı. Vallahi O dinine ve ehline muhafazakar birisidir. Allah onun omuzlarına büyük bir yük yükledi ve sahanın tehlikede olduğunu gördü ve dediki liderlik sizindir. Liderlik sizindir dedi ve elini uzattı. Ey liderler! Ey İlim ehli! Ey Şam ehli! Tarih, bugünkü büyük duruşunuzu yazmaktadır. Topraklarınızı kaybetmeyin, ırzınızı çiğnetmeyin, Şam ikinci bir ırak olmasın. Rafizilerin topraklarınızda gezdiğini ve eğlendiğini görmeyelim..
Ey Tugay komutanları, Grup komutanları ve Ketibe komutanları!
Şam için Allah’dan korkun. Topraklarınız ve namuslarınız için birleşin ve bu birleşmeniz ile Müslümanların kalplerini sevindirin. Allah sizi rızasına muvaffak eylesin..

 

21.12.2016