CEVLANİ’Yİ UŞAKLIKLA SUÇLUYORLAR

CEVLANİ’Yİ UŞAKLIKLA SUÇLUYORLAR
Böyle meselelere cevap vermeye utanıyorum maalesef.. Lakin..
Ama söylenildi…
Sahadaki ve dışardaki pek çok kimsenin içine düştüğü düşmanlıklta haddi aşma beni gerçekten üzmektedir. Bunun nifak alametlerinde olması sana yeterli olmalı..
*Desen ki; Cevlani şöyle yaptı, şu şekilde zulmetti veya başka şeyler. Bu tarz husumetlerde hatalı olduğu şeylerde nasihat gerekir. Ama eğer doğru ise onu itham edenlerin Allah’tan korkması gerekir.
Allah da biliyor ki ben Cevlani ile bazı meselelerde ihtilaf ettim. Ona gizli ve aleni şekilde nasihatler ettim. Sonunda muvafık oldu.
Biz vakıalarla dolu bır sahadayız.
Onunla istediğin gibi ihtilaf et. Bu senin içtihadın ve onun içtihadıdır. Ama mesele ona şunu demeye gelince ki;
Allah yolundaki bir mücahide, 6 sene boyunca nizamı kahreden ve mahveden isimleri belli olan 8 bin şehit veren mücahid bir cemaatin liderine..
O mücahid bir cemaat kurmuştur, haricileri ayırmıştır, birleşmeye olan isteğiyle El Kaide ile bağını koparmıştır, gemiyi doğrultmuş ve cemaatiyle birlikte Tahriruş Şam Heyeti’ne katılmıştır.
Sonra da deniliyor ki: Falan “uşak”tır. Allah’ım seni tenzih ederiz bu büyük bir iftiradır.
Bana diyeceksin ki; ama o şöyle şöyle yaptı?
Diyorum ki; doğrudur. Ben sana Cevlani hatasızdır demiyorum. Lakin:
Husumetin şerefiyle ve şereflilerin insafıyla onunla ihtilaf et nifakın azgınlığıyla değil…
Lakin ben bunu yazanı şu büyük hadis ile uyarıyorum -eğer dediğinden tevbe etmez ise-
İbni Ömer (ra)’dan rivayetle Rasulullah (sav) buyurdu ki: “Kim bir mümin hakkında olmadık bir şey söylerse ِAllah onu habal çamuruna yerleştirir ta ki dediğini çıkarana kadar.” (Habal çamuru: Cehennemliklerin irini. El Bani sahih dedi Sahihul Cami’ :6196)
Allah’ım biz senin kulun Ebu Muhammed Cevlani’nin düşmanlara darbeleri ve vaktinin çoğunu senin yolunda cihad ve dinine yardıma ayırdığından başka bir şahitlikte bulunmayız.

Yazan: Abdullah bin Muhammed El-Muhaysini
Şam Topraklarında Mücahid

02.04.2017