CEYŞUL MUCAHİDİN – FİTNE ORTAK BİLDİRİMİ

İslam Ümmeti bugün bizim şu üç noktada özetleyebileceğimiz sefil bir hakikatle yüzleşmektedir;

1)Bu Ümmetin birçok ferdini temsil eden mağlup bir benlik: Ne yazık ki büyük seviyelerde dahi, “yeni dünya düzeni” olarak adlandırılan bu yapıya girmek için çağrıda bulunanlar mevcut durumdadır. Onlar için Batılı kafirlerin önderlik edeceği bu düzende biz de tekerleklerden bir tekerlek olabiliriz.

2)Birçok alanda gerçekleşen yozlaşma. Bunlardan en önemlisi kültürel ve ideolojik yozlaşmadır. Ekonomik yozlaşma ve birçok yozlaşma daha..

3)Bu ümmetin gerçeğini açıklığa kavuşturan üçüncü husus; Zaafiyet, zelillik ve parçalanmışlık. Müslüman Ümmet nüfusunun çokluğuna rağmen, toprağının ve sahasının yayılmışlık ölçüsüne rağmen bu çağda milletlerin en küçüğü, zaferi en az tadan bir millet haline düştü. Nerdeyse diğer milletlerin görüşleri alınmadan yeryüzünde bir şey olamaz hale geldi. Çindeki Budistlerin bile görüşleri alınmakta, Müslüman Ümmete gelince.. Onların görüşleri kendi meselelerinde bile alınmamaktadır.

 

Bismillahirrahmanirrahim.
Hamd ”Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” diye buyuran Allah’a, salat ve salam ”Mümin yasak olan kanı dökmediği kadar Allah’ın rahmetiyle kuşatılmaya devam edecektir.” diyen Rasulünedir.
Şam sahasının bugün düşmanda sapma ve cephelerde bozulmayla tehlikeli bir durumdan geçtiği gizli değildir.
Bize ulaşan Fethuş Şam’ın ve Ceyşul Mucahidin’in savaşta karışık hale gelmiş olduğudur. Fethuş Şam Cephesi mücahidleri için bir fetva hazırladık, liderlerine de üyelerine de. Ceyşul Mucahidin’de bulunan kardeşlerini bırakmaları, tüm konvoyları uzaklaştırmaları ve kardeşlerine saldırmalarına sebep olan delilleri acilen sunabilecekleri bir Şeriat mahkemesine gitmeleri vaciptir. Askeri veya siyasi bir haksızlık olup olmadığı veyahutta ihanet suçlaması olup olmaması kadıların üzerindedir. Ve kadılar bunu kamuya açıklamak zorundadırlar, savaş gerçekten haklıysa o zaman Ceyşul Mücahidin tövbe etmeli ve hakka dönmelidir. Ve bunun için mahkeme kabul edilmelidir.
Fakat onlar haksız suçlamalar ise o zaman da Fethuş Şam zulümden alıkoyulmalıdır. Genç Müslümanlara bu saldırganlığın yasak olduğunu söylüyoruz ve onları, Cihadını ifsad eden kanla Allah’ın karşısına çıkmanın neticesinde uyarıyoruz. Ve onlara bu savaşta bir tarafta bulunmanın onları; sahadaki kan, cephe hatlarının ifsadı ve her yerde savaşın başlangıcı gibi sonuçların vebalini üstlenen bir savaşçı yapacağını hatırlatıyoruz.
Allah zafer bağışlayan ve doğru yol üzere rehberlik edendir.

 

İmza sahipleri;

Şeyh Ebu Haris Mısri

Şeyh Muslih Ulyani

Şeyh Abdurrezzak Mehdi

Şeyh Abdullah Muhaysini

 

27.01.2017