CİHAD SEÇİLMİŞLİKTİR

CİHAD SEÇİLMİŞLİKTİR
Eğer sen Allah’ın seçtiklerinden isen alınma gününü bekle…
Cihad ile seçilme… Şehadetle alınma!
“Allah uğrunda gereği gibi cihad edin. O sizi seçmiştir.” (Hacc:78)
“Ve sizden şehitler almak için” (Ali İmran 140)
Cihad seçilmişliktir, şehadet ise seçilmişlik üstüne seçilmişliktir.
Ne güzel mükafattır…

Dr. Abdullah Muhaysini

01.04.2017