ÇÜNKÜ O BİR ALİMDİ – EL ULVAN

Süleyman Ulvan ( Allah onu sabit kılsın ):
Ebû Bekir( r.a) Riddet ehli ile savaştı . Bu savaş sahabenin büyükleri ve Ömer (r.a) ın istişaresi ile oldu.
Ömer (r.a) Ebû Bekir (r.a) ile bu konuda sürekli müzakere ederdi. Ebu bekir(r.a)’hın muayyen olarak (riddet ehlini) tekfir etmesi, Bedir savaşı ehlini ve Rıdvan biatı ehlini toplayıp istişare etmesiyle oldu.
Onlar şu anda ki bazı gençler gibi koltukları üzerine oturmuyorlardı. 40 hadisi ezberlemiyorlar, tevhid kitabını da ezberlemiyorlar, hükümlerin kaynağını da ezberlemiyorlar, kesin olan şeyleri de bilmiyorlar, genelden özeli de bilmiyorlar, delilleri ile beraber fıkıh kaderini de bilmiyorlar ve şöyle söylüyorlar:
“Ebû Bekir, riddet ehlini tekfir etti.”
Onları tekfir etti çünkü o bir alimdi. Ve o Bedir ashabı ile, Rıdvan biatine katılan sahabe ile, alimler ve salihler ile istişare edip böyle bir karar kıldı.
Ebû Bekir tek başına da bu hükmü verebilirdi çünkü o alimdi!

17.03.2017