DEĞERLİLERİN DEĞERİNİ ANCAK DEĞERLİLER BİLİR -Tezkiye ve İcazet-

-YÖNETİCİ-

DEĞERLİLERİN DEĞERİNİ ANCAK DEĞERLİLER BİLİR

-Tezkiye ve İcazet-

Şeyh Muhaysini’nin Şeyh Ulvan ve Şeyh Tarifi ile Bağı

Şeyh Abdullah Muhaysini, Şeyh Süleyman Ulvan’ın hapse girmesinden önce ve hapisten çıkmasından sonra yanında ders aldı. Şeyh Ulvan akidede Dr Muhaysini’ye eğitim ve öğretim icazeti verdi. Şeyh Muhaysini bazı yolculuklarında kendisine refakat etti. Allah onu esaretten kurtarsın Şeyh Ulvan’ın Şeyh Muhaysini’ye sevgisi o derece yüksekti ki Şeyh Muhaysini’nin Şam’a hicretinden sonra kendisine hitaben şunları söyledi: “Allah’a hamd olsun ki hicret için benden izin almadın. Yoksa seni kaybetmemin zorluğundan sana engel olurdum.”

Ayrıca Şeyh Ulvan, Şam’a hicretinden sonra Şeyh Muhaysini hakkında şunları söyledi: “Şeyh Muhaysini, Allah yolunda hicret etti. Allah için ailesini, malını ve tüm dünyayı terk etti. Onu itham eden ya cahildir ya muhaberattır.”

Şeyh Abdulaziz Tarifi’ye gelince… Şeyh Muhaysini uzun süre onun yanında okudu. İki sene kaldığı Riyad’da yüksek akademide kendisinden kadılık üzerine yüksek lisans icazeti aldı. Ayrıca Şeyh Tarifi ona hadis icazeti de verdi. Şeyh Muhaysini, kendisinden Süneni İbni Mace, Ebu Davud gibi bazı isnad ve icazetler aldı.

Allah, Şeyh Ulvan ve Şeyh Tarifi’yi en kısa sürede özgürlüklerine kavuştursun, aile ve talabelerine kavuşmakla onları ferahlandırsın.

Not: Üzülerek belirtelim ki bu satırların yazılma sebebi Şeyh aleyhinde bazı aleni veya imalı ithamların paylaşıldığını görmemizdir.