DÖRT SINIF İNSAN GÖRECEKSİN!

DÖRT SINIF İNSAN GÖRECEKSİN!

İnsanları düşünürsen onların 4 sınıfa ayrıldığını görürsün.

1- Allah itaatkar ve hayatında mutlu
2- Allah’a itaatli ve hayatında mutsuz
3- Allah’a isyankar ve hayatında mutlu
4- Allah’a isyankar ve hayatında mutsuz

Eğer sen 1.sınıftan isen bu normaldir. Çünkü Allahu Teala buyuruyor:
“Erkek ve kadınlardan kim salih bir amel işlerse ve mümin ise onu güzel bir hayatla yaşatırız. Yaptıklarının karşılığını da en güzel şekilde veririz.” (Nahl:97)

Eğer sen 4.sınıftan ise bu da normaldir.
Çünkü Allahu Telal buyuruyor: “Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz” (Taha:124)

Ama eğer 2.sınıftan isen bu iki ihtimali içerir:
-Ya Allah seni seviyor ve sabrını ölçüp derenin yükseltmek istiyor. Şu sözünde olduğu gibi:
“Sizleri biraz korku, açlık can mal ve ekinlerden eksilterek imtihan edeceğiz sabredenleri müjdele” (Bakara:155)
-Ya da senin itaatinde eksik ğaflette olduğun günahların vardır. Sen de tevbeni ertelemektesin.
Bu yüzden Allah seni kendisine dönmen için imtiham etmektedir. Allah şöyle buyuruyor:
“Onları büyük azaptan hariç küçük azaptan tattırırız da umulur ki dönerler” (Secde:22)

Eğer sen 3.sınıftan isen aman ha aman dikkat et!
Çünkü bu istidrac olabilir.
Bu, insanın olabileceği en kötü vaziyettir. Akibeti de gerçekten vahimdir. Er ya da geç Allah’tan bir ceza gelecektir.
Allah buyuruyor ki: “Uyarıldıkları şeyleri unutunca onlara her şeyin kapısını açtık. Ta ki kendilerine verilenlerle övününceye kadar. Aniden onları yakaladık da ümitsiz kalıverdiler” (En’am: 44)

ABDULLAH MUHAYSİNİ

12.03.2017