Ey Ceyşul İslam’ın Evlatları

Ey Ceyşul İslam’ın gençleri ve önderleri, Sizin için Allah’ın azabından korkanın nasihatini dinleyin!

Akan kanların Allah katındaki büyüklüğünden dolayı. Vallahi bu konu hakkında konuşmamak için kendime mühlet verdim. Tâ ki sizin haddi aşanlar olduğunuza dair çeşitli grupların (Ahrar’uş Şam, Feylak’ur Rahman ve Fecr’ul Umme’) beyanlarını okuyana kadar.
Ey Ceyşul İslam’ın evlatları, Ey Şam’ın Guta’sının İslam’ın Guta’sının Evlatları! Allah’tan korkun vallahi eğer kardeşlerinize olan savaşınız (hak) olsaydı dahi elimizdeki cephelerin düşmesi ihtimali sebebiyle bu savaşınız tekrar haram olurdu. Sizin savaşınız batıl ve haramsa bu nasıl olur?
Ey Ceyşul İslam gençleri vallahi bunu grupçuluk yaparak söylemiyorum. Grupçuluk hesaba katacağım son şeydir. Fethuş Şam ile Ceyşut Tahrir arasında çatışma olduğu zaman ve son çatışmalarda Allah’ın dininde kanın hürmetini söyledik.
Ey Ceyşul İslam gençleri, Allah subhanehu ve teâlâ sana “Bu filanca kişiyi neden öldürdün?” dediği zaman. Hangi cevapla Allah ile karşılaşacaksın? Liderim mi emretti diyeceksin? Ben sizlere Peygamber s.a.v.’ın sözünü hatırlatıyorum: “Kim bir Müslümanin katledilmesine yarım kelime ile dahi yardım ederse iki gözü arasında Allah’ın rahmetinden uzaktır yazdığı halde Allah ile karşılaşır.” Bu konuşan ve yazan kişi içindi peki öldüren nasıl olur?
Ey Ceyşul İslam gençleri ve önderleri Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyuruyor: “Kim bilerek bir Müslüman öldürürse ona ebedi cehennem azabı vardır. Allah ona kızmış, lanet etmiştir ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.” [Nisa 93] Allah’ın kızgınlığından ve dargınlığından daha büyük bir şey var mıdır?

Abdullah Muhaysini