EY MİLYARLIK ÜMMET

Arakan’da sadece 2 gün içerisinde 3.000 erkek ve kadın müslüman çocuklarıyla beraber öldürüldü. Hatta ateşle yakıldı. Günahları ise “Rabbimiz Allah’tır” demekten başka bir şey değil.
Ey müslümanlar! Kim bizi Allah’ın azabından kurtaracak ki biz O’nun kullarının yakıldığını izliyoruz da yardım etmiyoruz.
Ey müslümanlar! Unutmayın ki Allah, bir müslümanı yüzüstü bırakanı Kıyamet’te yüzüstü bırakmakla cezalandırır.
Ey müslümanlar! Mübarek on gün içerisindeyiz. Allah’a dua edin ve yakarın. Çünkü O (c.c) güçlüdür.
Ey medyacılar! Sizin göreviniz büyüktür. Bu meseleyi insanların kalbinde yaşatın.
Ey alimler! Sizler bu işin başısınız. Allah aşkına…
Ey imamlar! Namazlarınızda kunut okuyun ki ümmet, kardeşlerinin kederlerini yaşasın.
Ey halklar! En azından yapmanız gereken şey meydanları doldurup, yolları kapatarak hain hükümetleri harekete geçmeye zorlamanızdır. Çünkü onlar, koltukları sarsılmadıkça harekete geçmez.
Arakan’da Burma’da yangın onlardan önce biz insanlara Allah’ın bir imtihanıdır.
Biz Allah’a dayandık ve O, ne güzel vekildir.

Dr. Abdullah Muhaysini