EY OSMANLI’NIN TORUNLARI -1-

EY OSMANLI’NIN TORUNLARI -1-

-1- Osmanlı’nın Fetihleri Haçlılara Karşı Duruşları

1-) #Ey_Fatihin_Torunları Ey Türkiye halkı, dedeleriniz Osmanlıların, tüm müslümanlara gurur ve izzet veren İslam’a destansı hizmetleri ve müslümanların davalarına yardımları vardır.

2/ #Ey_Fatihin_Torunları Tarihiniz izzet gurur zafer ve kahramanlıklarla doludur. Dedeleriniz, Haçlı ve Safevi saldırılarının adeta duvara tosladığı kale idiler.

3/ #Ey_Fatihin_Torunları Osmanlılar devletlerini büyüklerinden miras aldıkları cihad ruhunun gölgesinde kurdular ve 3 kıtada geniş bir alana hâkim oldular.

4/ #Ey_Fatihin_Torunları Avrupalılar kendilerini yenilgiye uğratan Selçuklu Türklerinin yıkılmasına seviniyorlardı ki en tehlikeli “Türkler” Osmanlı Devleti adıyla ortaya çıktı.

5/ #Ey_Fatihin_Torunları Osmanlı Devleti büyüdü, ta ki İslâmi bir imparatorluk olana dek. Hatta imparatorlukların en büyük ve heybetlisi oldu. Öyle ki Batı, müslüman olan herkesi ‘Türk’ diye isimlendiriyordu.

6/ #Ey_Fatihin_Torunları 1453’e gelindiğinde Fatih Sultan Mehmet, Peygamber (sav)in sözünü doğru çıkararak Konstantiniyye’yi fethetti. “Konstantiniyye mutlaka fethedilecektir. O(nu fetheden) komutan ne güzel komutan, o(nu fetheden) ordu ne güzel ordudur.” (Hadis)

7/ #Ey_Fatihin_Torunları 1486 yılıda Sultan Bayezid Endülüs müslümanlarını kurtarmak için bir donanma gönderdi. İspanya kıyılarını yakıp yıkarak muhacir müslümanları kurtardılar.

8/ #Ey_Fatihin_Torunları 16. yüzyılda Fatih, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde İstanbul, Trabzon Rum İmparatorluğu, Kırım, Bosna, Arnavutlu, Sırbistan, Eflak, Boğdan, Belgrad, Rodos, gibi yerler fethedildi. Macaristan’ı ise tarihin en kısa sürmüş savaşı ile bütünüyle fetheden Kanuni, 2 saat içerisinde birleşik haçlılardan oluşmuş şu devletlerin ordularını tümüyle imha etti: Macaristan, Lehistan, Hırvatistan Krallıkları, Bohemya ve Bavyera Prenslikleri Roma Cermen İmparatorluğu ve Papalık Devleti.
9/ #Ey_Fatihin_Torunları Osmanlılar, Mescid-i Aksa’yı ve Hicaz’ı işgal, Harameyn’i yıkma ve Peygamber (sav) in kabrini açma hedefleri olan Haçlı Portekizlilerin karşısında durmuş ve Kızıldeniz’i onlara kapatmıştır.
10/ #Ey_Fatihin_Torunları Portekiz sömürgecilerine karşı yerel güçler yetesiz kalınca onların karşısında Osmanlılar durdu ve Kızıldeniz’i haçlı gemilerine kapattı.
11/ #Ey_Fatihin_Torunları Portekizliler Süveyş limanına çok büyük donanma gönderdi. Osmanlı donanmasının onlarla savaşmak için hazır beklediğini görünce arkalarını dönüp gittiler
12/ #Ey_Fatihin_Torunları Cezayir ve Trablus Osmanlı’dan yardım isteyince onları Kuzey Afrika’yı istila etmek isteyen Haçlı saldırılarından kurtardı.

-2- Osmanlılar Safevilere Karşı
13/ #Ey_Fatihin_Torunları Osmanlılar hem batı cephesinde Hristiyan Avrupa’ya hem de doğu cephesinde Safevi Rafızilerine karşı bir sed olmuştur.
14/ #Ey_Fatihin_Torunları Tatarların tehlikesi Timurlenk’ten sonra bitmeye yüz tutmuştu ki Safevi uzantısı geldi. Osmalı Halifeliğini arkadan vurmak için Batı ile işbirliğinden hiçbir zaman geri durmadı.
15/ #Ey_Fatihin_Torunları Osmanlı ordularının Avrupa ortalarına dalıp Avusturya’nın başkenti Viyana’yı kuşattıkları sırada bile Safevi orduları Osmanlı’nın topraklarına dalıyordu.
16/ #Ey_Fatihin_Torunları Sultan 1.Selim (Yavuz) Şah İsmail’e dersini vermek için meşhur #Çaldıran Seferi’ne çıktı. Binlercesini öldürdü ve Tebriz’i fethetti. Şah İsmail ise kaçarak kurtulabildi.
19/ #Ey_Fatihin_Torunları Bundan sonra da Kanuni Sultan Süleyman, Safevi şahlarına karşı peş peşe savaşlar yaptı. Bu savaşlar 1555’te Osmanlı’nın zaferiyle sonuçlandı ve Amasya Antlaşması imzalandı.
20/ #Ey_Fatihin_Torunları 1624 tarihinde Safeviler, Bağdat’ı kuşattı. Bağdat’ı şiileştirmek için halka karşı büyük bir kıyım başlattı. Demir ve ateşle onları yok etmek istedi.
21/ #Ey_Fatihin_Torunları Sonra Sultan IV.Murat bizzat komuta ettiği büyük bir orduyla harekete geçti. Safevilerle savaştı ve onları yendi. Bağdat’ı fethederek tekrardan Osmanlı Halifeliği sınırlarına dahil etti.