EY OSMANLI’NIN TORUNLARI -3-

EY FATİH’İN TORUNLARI DEDELERİNİZİN SEFERİNİ TAMAMLAYIN

38/ Tarih Osmanlıların destanlarını ve Müslümanların davalarına yardımlarını yazdı. Osmanlı Halifeliği Müslümanların ve mazlumların savunmasında öncülük ediyordu.

39/ Kanuni Sultan Süleyman’ın Müslüman kızların arasında da bu kötü ahlak yayılır endişesiyle Avrupa’da dansı yasaklaması için bir mektup kafi idi.
40/ Hac yolunun hizmeti ve hac kafilelerinin korunması ise bizzat Sultan’ın teşrifiyle yapılıyordu. Hayır işleri, iyilikler ve muhtaçlara yardım için çalışıyorlardı.

41/ Sultan I.Selim muhtaç delilerin bakımı için 1518’de Salihiye’de Tekiyye kurdu. (Yakin bir vakte kadar faaliyetlerine devam etti)

42/ Tarih sizin izzetinizi de yazacak. Tıpkı bugün dedelerinizin tarihte yaptıklarını okuduğunuz gibi yarın yeni nesiller gelecek ve sizin bugün yazdığınız tarihi okuyacak.

43/ Ey Müslüman Türkler, dedelerinizin izzetini tamamlayın ve onların yolundan gidin! Kardeşlerinize yardım edin. Onların Rafızilerin nefreti ve Haçlıların baskısı ile karşı karşıyadırlar.

44/ Kardeşleriniz (?) karşı karşıyadırlar.
Bir tarafta İslami kimliğini (?) Diğer tarafta Sünni kimliğini (?)

45/ Suriye’deki kardeşleriniz düşman saldırıları altındadır: Rafızi Nusayri düşmanlar, Hıristiyan Haclı (?) , Arapların acziyet ve yardim etmemesi

46/ Şam ehli sizden baksa kimden beklenti de olsun?
Siz İslam’da kardeşleri vatanda komsuları insanların en yakin olanı ve onların çabalarını en iyi bilensiniz.

47/ Peygamber (sav) buyuruyor ki: “Birbirlerini sevmede birbirlerine merhamet etmede müminler bir vücut gibidir. Biz uzuv hastalandığı vakit tüm vücut ateş ve uykusuzluk ile ona eslik eder”

48/ “Kul, kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah da kulun yardımındadır.”

49/ Allah Teala buyuruyor ki: “Dinde sizden yardım isterlerse onlara yardım etmek üzerinize borçtur” (Enfal:72) Gücünüzün yettiği kadar yardim etmeniz gerekir; yardımlarınızla, kalemlerinizle, medyanızla, mallarınızla, dualarınızla…

50/ Allah sizin Suriye’deki kardeşlerinize olan cömertliğinizi iyiliklerinizi ve yardımlarınızı yazacaktır. Allah güzel iş yapanın amelini boşa çıkarmaz.”Yaptığınız her hayrı Allah katında bulacaksınız” (Bakara: )

51/ Allah bizleri iyilik ve takva üzere yardımlaşanlardan, Allah ve Resulü’ne yardim edenlerden eylesin.
Salat ve selam Muhammed’e onun aile ve sahabelerine olsun.

-son-