HAK AÇIKTIR

HAK AÇIKTIR
Sana durum zor geldiğinde, seçenekler ve alınacak tavırlar konusunda kararsız kaldığında önünde El Şafii’nin ilacı vardır: “Bilmiyorsanız ilim ehline sorun” (Enbiya:7) Bu, tutunduğun zaman doğru yolu bulacağın kuraldır. Alimler farklılaştığında ve görüşleri farklılaştığı zaman en takvalısına, en sakınanına, Allah’tan en çok korkanına bak.
Cihad sahasında senin cihadına iştirak eden şeyhler ve ilim talebeleri var. Yolları senin yolunla irtibatlıdır. Onlar safların önündedirler.
Onlara yapış, onların icma’ ettiği görüşü al. Allah’ın izniyle diğerlerinden hakka daha yakındırlar.
Bunun için İbni Uyeyne dedi ki: “İnsanlar ihtilaf ettiğinde sana düşen suğur ehlidir (cephe hattındaki mücahidlerdir). Onlar hakkı bulmada insanların en önde olanlarıdır.
İbni Teymiye (rh) diyor ki: “Bunun için cihad, ilim kapılarını kapsayan hidayeti celb eder. “Bizim icin cihad edenleri elbette kendi yollarımıza iletiriz” (Ankebut:69) Allah, kendisi için cihad edene kendisine giden tüm yolların hidayetini vermiştir. Bu yüzden iki imam yani Abdullah bin Mübarek ve Ahmed bin Hanbel ve diğerleri demiştir ki: “İnsanlar bir şeyde ihtilaf edince suğur ehlinin ne üzere olduğuna (mücahidlere) bakın. Çünkü hak onlarla beraberdir. Çünkü Allah diyor ki: “Bizim için cihad edenleri elbette kendi yollarımıza iletiriz.” (Ankebut:69)
İnsanların hak konusunda ihtilaf ettikleri şeylerde hidayeti Allah’tan istemeyi artırın.
Dr. Abdullah Muhaysini