HAKKIMIZDA

1- Şeyh Abdullah Muhaysini Kimdir?

Doğum yeri: Bureyde / Kasim, Suudi Arabistan
Doğum tarihi: 30 Ekim 1987
Mesleği: İmam Hatip

 

Babası: Muhammed bin Süleyman El Muhaysini

Şeyh Abdullah Muhaysini’nin doğduğu Bureyde kasabası bölgede ilim yuvası olarak bilinir. Babası Şeyh Muhammed Muhaysini dünyaca ünlü kurralardandır. Youtube ve diğer paylaşım sitelerinde ona ait kiraatler sık sık paylaşılmaktadır. Şeyh Muhammed halen Mekke’de El Racihi Camii’nde imam hatiplik yapmaktır. Şeyh Muhammed Muhaysini, bir kaç gün Mescid-i Haram’da namaz kıldırmıştır. Sanal alemde “Kabe İmamının Tutuklatan Duası” başlığıyla yayınlanan dua ona aittir. Lakin kendisi Kabe imamı değildir. Şeyh Muhammed Muhaysini’nin kıraatı çok ağlamasıyla meşhurdur. Babasının bir diğer özelliği de çok zengin olmasıdır. Kendisine ait Mekke’de Mescid-i Haram yakınlarında pek çok otel bulunmaktadır. Suudi Arabistan’ın önde gelen şahsiyetlerinden biridir. Bunun bir göstergesi de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan turunda onun özel davetine katılmasıdır.

 

2- Hayatı

Şeyh Abdullah, pek çok alim çıkartan Bureyde kasabasında dindar, temiz, soylu ve zengin bir ailede dünyaya geldi. Küçük yaşta ilim yolculuğuna başlayan Şeyh Abdullah bir yandan örgün eğitime katılıyor bir yandan da medreselerde islami eğitimler alıyordu. 12 yaşında babası onu hayat şartlarının zor olduğu Mekke etrafındaki köylere gönderdi. Ailesinden, arkadaşlarından ve konforlu hayattan uzakta Kuran hafızlığını tamamladı. Bu süreçte köylerde hutbe vermeyi öğrendi. Devlet yönetimine yönelik eleştirilerinden dolayı imamlık görevinden uzaklaştırılan babası ailesiyle Mekke’ye yerleşerek ticaret yapmaya başladı. Küçük Abdullah için ilim yolculuğu Mescid-i Haram’a taşınmıştı. Mescid-i Haram’daki ders halkalarına katılan Abdullah 19 yaşına geldiğinde Kuran hafızlığından sonra 9.000 hadis ezberiyle hadis hafızlığını da tamamlamış oldu. Ezberlediği hadisler Kütub-u Tisa’nın (dokuz hadis kitabı) muhtasarıydı. Körfez ülkeleri arasında yapılan hadis yarışmasında 2. oldu. Lise eğitimini Mescid-i Haram Enstitüsü’nde tamamladıktan sonra Moritanya’ya gitti. Burada Arap Dili Edebiyatı ve Usul ul-ilm eğitimi aldı. Daha sonra Riyad’da kadılık (hakim ve savcılık) üzerine yüksek lisansını tamamladı. Tekrar Mekke’ye dönüp Ummul Kura Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Doktora tezini “İslam Fıkhında Savaş Mültecilerinin Ahkamı” konusunda (4 mezhebe göre) hazırladı.

2012 yılı sonlarına geldiğinde Suriye’ye geldi. Halen İdlip’te yaşamaktadır. (2017)

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Çocuklarının adı Kadi, Cinan ve Muhammed’dir. Eşi ve çocukları Suudi Arabistan’da ikamet etmektedir.

Hocaları;
– Muhaddis Şeyh Yahya bin Abdulaziz Yahya – Hadis hocası,
– Muhaddis Şeyh Abdulvekil Haşimi (Pakistan ulemasından),
– Şeyh Muhammed Dadu – (Moritanya ulemasından)
– Şeyh Abdulaziz Tarifi – Yüksek lisans hocası (Riyad)
– Şeyh Süleyman Ulvan, kendisinden akide icazeti aldı. (En çok değer verdiği hocasıdır.)
– Şeyh Abdulkerim Kudeyr,
– Şeyh İbni Cibrin,
– Şeyh Abdulaziz Racihi,
– Şeyh Süleyman Macid,
– Şeyh Kadi Muslih,
– Şeyh Hüsam Sudeyr,
– Şeyh İbni Useymin,
-Şeyh Dehş (Uneyze ulemasından)
– Şeyh Halid Subey Mu’cil – Ravdat ut-Talibin (Şafii fıkhı) ve El-Muğni’yi ders aldı.
-Şeyh Guneyman’dan akide ilmi,
-Şeyh Berrak’tan tevhid ilmi,

Aldığı eğitim ve ezberlediği kitaplar;
Ezberlediği kitaplar;
– Sahih-i Buhari,
– Sahih-i Müslim,
– Muttefekun Aleyh,
– Sünen-i Ebu Davud,
– Cami’ut Tirmizi,
– Sünen-i Nesai
– Sünen-i İbni Mace
– Sünen-i Darimi
– Müsned (bir kısmı)

Ders aldığı kitaplar;
– Sirr ul-A’lam,
– Şerhul Umdetul Ahkam,
– Subul us-Selam,
– Beykuni,
– İmam Malik’in Elfiyyesi,
– Kitab ut-Tevhid,
– Vasıtiyye,
– Hamaviyye,
– Teburiyye,

Diğerleri;
– Alet ilimleri,
– Fıkıh usulü,
– İlim usulü