HALEP KAHRAMANLIĞI – RAYETUL İSLAM

Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadakat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler.

Rayetu’l-İslam grubunu tanıyor musunuz?

Halep muhasarasında Feylakuş-Şam’a bağlı bir grup. Sayıları on küsür, emirleri ise Ebu’l-Cud Âvem. İranlı mezhepçi milisler Kellase mahallesine ilerlemeye başladıklarında henüz sivillerin bir kısmı geri çekilmemişti. Halk ve siviller bölgeden çekilmeden bölgeyi terk etmeme üzere aralarında sözleştiler.

Şiddetli bir direniş gösterdiler. Düşmanlardan onlarcasını öldürdüler. Grubun tümü birkaç binada muhasaraya düştü.

Toplar, uçaklar ve askerler tüm güçleriyle üzerlerine saldırmaya başladılar. Ölünceye kadar savaşma üzerine aralarında bey’atlaştılar. Ve birer birer şehid düştüler.

Gevşemediler, zayıf düşmediler, kendilerini bırakmadılar ve son nefeslerine kadar dimdik ayakta durdular.

Nihayetinde bölge halkı tamamen mıntıkayı boşalttı. Geçen gece grubun son kalanı Kellase’de şehid düştü.

Onları kimse tanımıyordu, ancak Ehad olan Allah onları biliyordu.

Zillet alçaklık yaşantısını, boyun eğmeyi ve teslim olmayı reddettiler.

Ruhlarını tek olan din günü sahibine teslim ettiler. Sahabeyi kiram gibi sözlerini yerine getirdiler.

Allah’ım, onların iyilikleriyle terazilerini doldur. Bizi de hak ve İslam yolu üzere sabit kıl.

Allah’ım, onlardan kabul et ve onları bağışla.

Allah bize yeter O ne güzel vekildir.

13.12.2016