HAMA GAZVESİNİN GARİP ŞEHİTLERİ -1-

HAMA GAZVESİNİN GARİP ŞEHİTLERİ

Sizlere Hama gazvesinin garib şehitlerinden (muhacirlerden) bahsedeceğim. Onlar sessizce gittiler. Onları kimse tanımadı ama Allah onları tanıyor. “Müjdeler olsun o gariplere cennet gariplerindir”

1-) Hama Gazvesinin ilk şehidi Ebu Ğazi Et-Tebuki (Allah şehadetini kabul etsin)

Güzel ahlak sahibi dili iffetli (çok konuşmaktan imtina eden) biriydi. Allah yolunda aldığı bir yara onu yatakta uzun süre bırakmış ona engel olmuştu. Ta ki büyük özlem duyduğu şehadet için cihad etmeye tekrar dönünceye kadar Allah da ona temenni ettiği şehadeti verdi. Onu güzel ahlaklı ve Allah’a kavuşmaya özlem duyan biri olarak tanıdım.

2-) Şehid Ebu Salim El-Mekki (Allah şehadetini kabul etsin)

Güzel Ahlak ve ibadet sahibi sürekli ribat tutan biriydi. Şam’a geleli ancak birkaç ayı geçmesine rağmen ribat yerlerindeki istikrarı, çektiği tüm zorluklara rağmen sabır ve mücadelesiyle şehadete yükseldi. Allah’ım menzilesini yücelt. Annesine ve ailesini en iyi şekilde teselli et(onlara sabır ver)

3-) Şehid Ebu Fehed El-Iniziy (Allah şehadetini kabul etsin)

Sözlerim onun hakketiğini veremez. O ibadet, takva sahibi, ıslahçı, davetçi ve ümmetin derdi ile dertlenen biriydi. Özgürleştirilmiş olan köy ve şehirlerin kaybedilmesine ve avam insanların kaybedlmesine üzülür ağlardı. Belki de şeyhler ve kardeşler onun hayatından bir şeyler anlatmışlardır. Allah şehadetini kabul etsin.

DEVAM EDECEK…

HAMA GAZVESİNİN GARİP ŞEHİTLERİ

4-) Şehid Ebu Sad el-Ciddevi (Allah şehadetini kabul buyursun)

Yüce bir gayret ve büyük bir cesarete sahipti. Cesaretle öne atılan biriydi. Hama kırsalında ribat noktasındaki yerinden 3 gün boyunca hiç ayrılmadı. Ve yerini asla teslim etmedi. Bulundukları ribat noktasına doğru Rafiziler ilerlemeye başlayınca bazıları geri çekildi. Ebu Sad dışarı çıktı ”Vallahi Rafizilerden aldığımız noktaları üzerinde kanımız dökülene kadar asla teslim etmeyeceğiz. Ve geriye de çekilmeyeceğiz.” diye bağırdı. Ona 23 mermi isabet etti ve hemen şehid oldu. Allah onu İlliyyin’e kabul buyursun.

5-) Şehid Ebu Muhammed et-Tihami (Allah şehadetini kabul etsin)

Harika bir ahlaka sahipti. Dili iffetli idi (az konuşan birisiydi). Davetin derdini yüklenmiş iyiliği emreden biriydi. Arkadaşı Ebu Sad ile birlikte İdlib’in bir köyune yerleştiler. İnsanlar onları cok sevdiler. İyi davranışlarından ve onları sevdiklerinden dolayı insanlar kendilerini her zaman yemeğe davet ederlerdi. Ebu Muhammed köy camisinde Kur’an halkası kurdu. Ve 50 talebesi oldu. Onları yetiştirip eğitti. Öğrencileri üzerinde derin bir etkisi olmuştu. Ebu Muhammed, Hama Gazvesinde şehid olunca cesedini ikamet ettıği köye taşıdılar. Ebu Muhammed sanki kendi köylüleriymiş gibi cenaze namazına çok büyük bir katılım oldu. Onu ve arkadaşı Ebu Sad’ı kaybettiklerinden dolayı çok etkilenmiş durumdaydılar.

6-Şehid Allaha ıtaat ile büyümüş kuran halkaları ve cami mıhraplarının kucağında yetişmiş bir genç Abdulmelık el cıreysı ebu nasır tekabbelehullah-Allah onun şehadetini kabul etsin

İşte bunlar sizin muhacir kardeşlerinizdi Kanlarını size yardım etmek için feda ediyorlar işte hama toprakları buna şahidlik ediyor ve onlar size diyorlar ki Tüm dünya sizi yüzüstü bıraksada ümmettin gençleri kardeşleriniz kanları ve canları ile sizin yanınızdadır Sebat edin hayırlı akibet takva sahiplerinindir İşte şehadet böyledir Allah celle celaluh Kullarından salıh olanları alır ki onların ruhları rahmanın arşına asılı olsun ve cennetten istedikleri yerde dolaşsın diye Rabbleri onlara şöyle seslenir ”Bir ıhtıyacınız (isteğiniz )var mı? şehide şehadet anında verilen lutuf ve kerametleri gördükleri için Onlar ”Dünyaya dönüp senin yolunda tekrar şehit olmak istiyoruz” derler. Allahım bizi onların ecrlerinden mahrum etme Bizleri onların ardından fitneye düşürme ve bizleri onlara kat .

07.04.2017