HAMA’NIN GARİP ŞEHİTLERİ [SON]

HAMA’NIN GARİP ŞEHİTLERİ [SON]

6- Allah’a itaat ile büyümüş, Kur’an halkaları ve cami mihraplarının kucağında yetişmiş bir genç Abdulmelik el Cıreysi Ebu Nasır (Allah onun şehadetini kabul etsin)

İşte bunlar sizin muhacir kardeşlerinizdi. Kanlarını size yardım etmek için feda ediyorlar. İşte Hama toprakları buna şahidlik ediyor ve onlar size diyorlar ki: “Tüm dünya sizi yüzüstü bıraksa da ümmetin gençleri kardeşleriniz, kanları ve canları ile sizin yanınızdadır. Sebat edin hayırlı akıbet, takva sahiplerinindir.

İşte şehadet böyledir. Allah (cc.) kullarından salih olanları alır ki onların ruhları Rahman’ın arşına asılı olsun. Ve cennetten istedikleri yerde dolaşsın diye. Rabbleri onlara şöyle seslenir:

”Bir ihtiyacınız (isteğiniz) var mı? Şehitler şehadet anında verilen lütuf ve kerametleri gördükleri için onlar:

”Dünyaya dönüp senin yolunda tekrar şehit olmak istiyoruz” derler.

Allah’ım bizi onların ecirlerinden mahrum etme. Bizleri onların ardından fitneye düşürme
ve bizleri onlara kat.