Hizbulla

Hizbulla. ve paralı milisler… Ehli Sünnet’in kanlarıyla beslenmiş ve büyümüş, her karış toprağa pis kanlı elleri uzanmış, Ehli Sünnet’e en kötü azapları tattırmış…

Kardeşlerimizden ve kendi cildimizden olanlardan, Beytul Makdis’in hareminde olanlardan onlara dair bir savunma, bir övgü işitmemiz hiç akıl kârı mıdır ?!

Onların kılıçlarından hâlen daha Suriyelilerin kanları damlamaktadır.

Siyasetin türleri ve ruhsatları vardır ama ümmetimizin, dinimizin ve sabitelerimizin üzerinden değil.

Allah’ım Şam ehlinin ve ümmetimizin hâlini sana şikayet ediyoruz.