İHLAS -1-

KALP AMELLERİ SERİSİ
1- İHLAS
İhlasın manası:
İbni Kayyim rahimehullah der ki: “İtaatlere niyette Allah’ın tek kılınmasıdır.”
Huzeyfe El-Mer’işi der ki:”İhlas, kulun fiillerinin zahir ve batınının bir olmasıdır.”
Muhlis ise kalbinin Allah ile olması arzusuyla kendi değerinin insanların kalbinden tamamen silinmesine aldırmayandır. Amellerini diğer insanların zerre kadar görmesini istemeyendir.
Allah azze ve celle kullarının kitabının farklı yerlerinde ihlas ile emretmiştir: “Onlar ancak dini kendisine halis kılarak hanif olarak Allah’a ibadetle emrolundular” (Beyyine:5)
“De ki; benim namazım, kurbanım hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah’adır. Onun ortağı yoktur. Ben bu şekilde emrolundum ve ben müslümanların ilkiyim”
Allah, ölüm ve hayatı yaratmasına sebep olarak kimin daha güzel amel yaptığını imtihan etmek olduğunu belirtmiştir: “O ki; ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel amel yapacağını imtihan etmek için yaratmıştır. O aziz ve ğafurdu” (Mülk:2)

Fudayl bin İyad (rh) güzel amel için şunu der: “Daha ihlaslı ve daha doğru olanıdır.” Dediler ki:”Ey Ebu Ali, daha ihlaslı ve daha doğru ne demektir?” Dedi ki:”Amel halis olur ama doğru olmazsa kabul olmaz. Doğru olur halis olmazsa yine kabul olmaz. Ta ki hem halis hem doğru oluncaya dek. Halis, Allah için olması demektir. Doğru, sünnete uygun olması demektir.”””””””””””””””
Allah, Peygamber (sav) e ve ümmetine ihlas ehliyle birlikte olmayı tavsiye etmiştir:”Gece gündüz Rabbinin rızasını umarak ona dua edenlerle beraber nefsini tut”
Muhlislere ahirette büyük bir ecir vadedilmiştir: “Kim ahiret ekinini dilerse onun ekinini artırırız. Kim de dünya ekinini dilerse ona ondan veririz ve onun ahirette nasibi yoktur.”
Peygamber (sav) ihlasın ehemmiyetini ve niyetteki sadakatin önemini belirtmiştir. Amelleri bunlara bina etmiştir. Ömer bin Hattab (ra) dan rivayetle Resulullah (sav) buyurdu ki: “Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese ancak niyet ettiği(nin karşılığı) vardır”
Bu hadis Peygamber (sav) in en önemli hadislerindendir. Çünkü tüm ibadetlere uygulanan şer’i bir kaideyi ifade eder. Hiç bir şeyi istisna etmez. Namaz, oruç, cihad, hacc, sadaka ve diğer tüm ibadetler niyette düzgünlüğe ve amelde ihlasa muhtaçtır.
Peygamber(sav) insanlara sadece bu kaideyi beyanla iktifa etmemiş. -Amellerin niyetlere dayanması- Amellerin bazısını ayrıca zikretmiş ve niyetlerinin düzgün olmasına dikkat çekmiştir. Bu amellerden bazısı;
-Tevhid: Resulullah (sav) buyurdu ki: “İhlasla ‘La ilahe İllah’ diyen hiç bir kul yoktur ki arşa ulaşana ona göklerin kapıları açılmasın. Büyük günahlardan sakındığı sürece”
-Camilere gitme: Resulullah (sav) buyurdu ki: “Kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ya da dükkanında kıldığı namaza göre 25 kattır.

Bir adım atmaz ki onun bir derecesi yükselmesin bir günahı affedilmesin. Namaz kıldığında melekler de ona dua eder. Namazgahında durduğu sürece ”Allah’ım ona rahmet Allah’ım onu bağışla” derler. Namazı beklediği sürece de namazda gibi olur”

-Oruç: Peygamber (sav) buyurdu ki: “Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü 70 harif ateşten uzaklaştırır.”

-Cihad: Peygamber(sav) buyurdu ki: “Kim Allah yolunda gazaya çıkar ve [عقا لآ] ya niyet ederse ona niyet ettiği vardır.

“Bu şöyle olur: Abdest aldığında güzelce alır. Sonra camiye gitmek için çıkar ve onu çıkartan namazdan başka birşey değildir.
Bir adım atmaz ki onun bir derecesi yükselmesin bir günahı affedilmesin. Namaz kıldığında melekler de ona dua eder.
Namazgahında durduğu sürece ”Allah’ım ona rahmet Allah’ım onu bağışla” derler. Namazı beklediği sürece de namazda gibi olur.”
-Oruç: Peygamber (sav) buyurdu ki: “Kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun yüzünü ateşten 70 sene uzaklaştırır.”
-Cihad: Peygamber(sav) buyurdu ki: “Kim Allah yolunda gazaya çıkarsa ona ancak niyet ettiği vardır.
-Sadaka ve Allah’ı zikir: Ebu Hureyre(ra) dan rivayetle Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “7 kimseyi Allah, gölgenin olmadığı günde gölgesine alacaktır: Adil imam, abid genç, Allah için biribirini seven onun için biraraya gelip onun için birbirinden ayrılan, mevki sahibi ve güzel bir kadın kendisini zinaya çağırdığında ben Allah’tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini solunun göremeyeceği kadar gizli sadaka veren ve Allah’ı gizlice zikredip da gözleri yaşaran adam”

 

07.09.2016