İHLAS -2-

KALP AMELLERİ SERİSİ-5
İHLASIN ÖNEMİ

1-) Ahirette kurtuluş ihlas vesilesiyle olur.

2-) Dünyada kalbin toplanması ve kederin gitmesi ancak onun vesilesiyle olur.
Kimin endişesi ahireti olursa Allah zenginliği kalbine koyar. Onun işlerini düzeltir. Dünya da ona gelir. Kimin de endişesi dünya olursa Allah fakirliği iki gözünün arasına koyar. İşlerini zorlaştırır. Dünya da ancak ona takdir edilmiş olanı kadar kendisine gelir.

3-) İyilikleri ve sevapları kazanmak için büyük bir rızık kapısıdır. “Allah’ın rızasını dileyerek yaptığın bir infak yoktur ki onunla mükafatlandırılmayasın. Eşinin ağzına koyduğun lokma da dahil” (Buhari)

4-) Kıyamet günü büyük azaptan kurtulur. Peygamber (sav) kıyamet günü ateşe atılacak ilk kişileri bize haber vermiştir: Cömert denilsin diye sadaka veren, alim denilsin diye ilim öğrenip öğreten kari, cesur denilsin diye savaşan mücahid. Hadisi Ebu Hureyre (ra) rivayet etti. Bu hadisi rivayet etmek isterken dehşetinden her defasında bayılırdı. Yüzünü suyla yıkardı ki hadisi aktarabilsin.
(Şeyh Muhammed bin Salih el-Müneccid’den alıntı)

 

25.09.2016