İlim Ehli ve İnsaf

İnsaf, ehli ilimde olduğu zaman ne güzeldir. İlim ehli insaflı olursa eleştirdiğinde eleştrisi kabul edilir. Nasihat ettiğinde nasihati kabul edilir.