İşittik İtaat Ettik

-Şeyh Abdullah Muhaysini
-Şeyh Abdurrazzak Mehdi
-Şeyh Muhammed Sadık
-Şeyh Muslih Ulyanî’nin destekledikleri
HTŞ-Zenki ihtilafını bitirmek için “İşittik İtaat Ettik” kampanyası başlatıldı