İstişhad Eylemleri Ne Zaman Câiz Olmaz?

İstişhad Eylemleri Ne Zaman Câiz Olmaz?
-Evet, Şeyh sizden istişhad eylemi hakkında nasihate ihtiyacımız var.
+Tabi. Bunu ince eleyip sıkı dokumalısın. Bir eylem iki kişiyi öldürür ve şer’an caiz olur. Ama diğer bir eylem 10 kişiyi öldürdüğü halde caiz olmaz.
-Neden caiz olmaz şeyh?
+Rejimin haciz noktalarından birisine saldırdığımızda , 15 askerle birlikte şehrin dışında bir yerdeler. Sen ona saldırırsın, onlara istişhad eylemi yaparsın ve kardeşler orayı ele geçirir. Ama sonraki gün kafirler orayı geri alır. Hiçbir şey başarmadık. istişhad eylemleriyle kaleler fethedilmiş olur. Köyler kurtulmuş olur ve Allah’ın mazlum kullarına yardım ulaşmış olur.

Şeyh Abdullah Muhaysini

26.02.2017