Sınav

Kehf Suresi Tefsiri ödüllü yarışmasında online imtihanları geride bıraktık. İmtihanda çıkan soruları, cevaplarını ve soruların hangi derslerden alındıklarına bu dosyadan bakabilirsiniz.

 

 

16. Dersten alınmıştır
Soru 1:
Ye’cüc ve Me’cüc kimdir?

A) Zülkarneyn’in kavmi

B) İskitler (Ergenekon)

C) Yafes’in çocukları

D) Covid-19

E) Gog ve Magog

Doğru Cevap: C

 

16. Dersten alınmıştır
Soru 2

Ye’cüc ve Me’cüc nasıl yok olacaktır?

A) Cebrail aleyhisselam ile savaşıp yenileceklerdir.

B) Mesih aleyhisselam, kıyamet günü onları yok edecektir.

C) İsrafil aleyhisselam, sûr’a ufleyince yok olacaklardır.

D) Deve kurdu sürüsüne benzer hayvanlarca yok edileceklerdir.

E) Bu hususta sahih hadis yoktur.

Doğru Cevap: D

 

 

 

 

16. Dersten alınmıştır
Soru 3

Cehennemi kaç melek taşımaktadır?

A) 33 bin

B) 70 bin

C) 32 bin

D) 66 bin

E) 20 bin zebani

Doğru Cevap B

 

Bir vakit Mûsâ genç adamına, “Ta iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yahut (bu yolda) senelerce yürümedikçe (اَمْضِيَ حُقُباً) durup dinlenmeyeceğim” demişti.
(Kehf-60)

Aşağıdaki iki soruyu yukarıdaki ayet ışığında cevaplayınız!

12. Dersten alınmışlardır
Soru: 4

Yukarıdaki ayette geçen “İki denizin birleştiği yer” neresidir?

A) Bermuda üçgeni

B) Bahreyn

C) Fars ve Rum denizlerinin birleştiği yer

D) Lut gölü

E) Hint okyanusu

Doğru Cevap; C

 

Soru 5
Ayette geçen “Hikbe” kavramı, kaç yıla denk gelmektedir?

A) 1 asır (100 yıl)

B) 80 yıl

C) 93 yıl

D) 95 yıl

E) 58 yıl

Doğru Cevap: B

 

11. Dersten alınmıştır
Soru: 6

Musa ve Hızır (Aleyhumasselam) kıssasındaki 3. kişi kimdir?

A) Gemi’deki Kişi

B) Duvarları yıkılan iki çocuğun babası

C) Hızır’ın hizmetçisi

D) Yu’şa aleyhisselam

E) Zülkarneyn aleyhisselam

 

Doğru Cevap: D

 

11. Dersten alınmıştır
Soru 7

Güneşin kendisi için tutulduğu kişi kimdir?

A) Yu’şa aleyhisselam

B) Zülkarneyn aleyhisselam

C) Musa aleyhisselam

D) Hızır aleyhisselam

E) Lokman aleyhisselam

Doğru Cevap: A

 

11. Dersten alınmıştır
Soru 8

Hızır aleyhisselam, karşılaştığı çocuğu ne için öldürdü?

A) Hiç günaha bulaşmadan cennete gitmesi için

B) Kendisine kalan mirası alıp ileride bozulmaması için

C) Düşman eline geçmemesi için

D) Anne babasının dinine zarar vermemesi için

E) Abisinin müşrik olmasına sebep olmaması için

Doğru Cevap: D

 

 

1. Dersten alınmıştır
Soru 9

Kur’an’da Allah’a hamd ile başlayan 5 sure bulunmaktadır. Hangi şıkta hamd ile başlayan süreler doğru verilmiştir?

A) Fatiha-Kehf-Müzemmil
B) Fatiha-Fatır-Tevbe
C) En’am-Sebe-Müzemmil
D) Fatiha-Kehf-Müzzemmil
E) Fatiha-Kehf-En’am

Doğru Cevap: E

17. Dersten alınmıştır
Soru: 10

Onlar, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadaki çabaları boşa çıkanlardır
(Kehf-104)

Yukarıdaki ayette kastedilen zümre, racih ve sahih kaynaklara göre kimdir?

A) Ehli Kitap
B) Mürcieler
C) Müşrikler
D) Hariciler
E) Beni Kaynuka

 

Doğru Cevap: A

 

 

1. Dersten alınmıştır
Soru: 11
Kuluna Kur’an’ı indirene hamd olsun..
(Kehf-1)

Allah azze ve celle, yukarıdaki ayette niçin ”Muhammed’e Kur’an’ı indirene hamd olsun” ifadesi yerine ”Kuluna Kur’an’ı indirene hamd olsun’’ ifadesini kullanmıştır?

A) Ayet müteşabihtir ve genel bir kapsamda kullanılmıştır.

B) Allah, önceki Resullerine de benzer şekilde hitap ettiği için bu uslubu kullanmıştır.

C) Ayetin muhatabı doğrudan Muhammed aleyhisselam değildir.

D) Allah, Muhammed aleyhisselamı anmayarak insanların onu putlaştırmasını istememiştir.

E) Allah’ın dünyada insanoğluna seçmiş olduğu en yüce makam; Ubudiyyet makamdır.

Doğru Cevap: E

3. Dersten alınmıştır
Soru: 12

Ashab-ı Kehf gençlerinin kıssasından hareketle sebat edilemez fitneden korunmanın en büyük yolu nedir?

A) Üzerine gidip fitneyle mücadele etmeye çalışmak
B) Fitneye sebebiyet veren etkenleri yok saymak
C) Fitne ortamından kaçmak ve uzaklaşmak
D) Fitne ortamında hiçbir şey yapmaksızın sessizce beklemek
E) Ölümü temenni etmek

Doğru Cevap: C

 

 

4. Dersten alınmıştır
Soru: 13

Ne yiyip içtiği hususunda aşırı titiz ve dikkatli olan bir kişiden niçin dua istenir?

A) Yediklerinden çevresine de ikram ettiği için

B) En helal yiyeceği yiyen en sadık duaya sahip olduğu için

C) Bu kimseler, çok cömert kişiler olduğu için

D) Bu kimseler, çok merhametli kişiler olduğu için

E) Çevresindekileri aç ve açıkta bırakmadıkları için

Doğru Cevap: B

6 Dersten alınmıştır
Soru: 14

Aşağıdaki fitne çeşitlerinden hangisi, Kehf suresinde geçen ”iki cennet (bahçe) sahibi” kimselerin kıssasına 1. derece de delalet eder?

A) Din fitnesi

B) Sevda fitnesi

C) Mal fitnesi

D) Kadın fitnesi

E) Evlat fitnesi

 

Doğru Cevap: C

 

 

8. Dersten alınmıştır
Soru 15

Haklı ve yerinde bir nasihati kabul etmemek, neyin alametidir?
İpucu: Kehf Suresi 8. dersi hatırla😉

A) Münafıklığın

B) Samimiyetsizliğin

C) Hakka karşı kibirlenmenin

D) Psikolojik rahatsızlığın

E) Deistliğin

Doğru Cevap: C

 

8. Dersten alınmıştır
Soru 16

Kehf Suresi Tefsiri derslerinde kibrin ilacı olarak ne önerilmiştir?

A) Nefse hoşlanmadığı şeyi dayatmak

B) Psikolojik tedavi almak

C) Şeytana lanet etmek

D) Olabildiğinde uzağa kaçmak

E) İnzivaya çekilmek

 

Doğru Cevap: A

 

 

 

16. Dersten alınmıştır
Soru 17

Buhari’nin, Ümmü Seleme radiyallahu anha’dan sahih şekilde rivayet ettiği bir hadiste; Ye’cüc ve Me’cüc kavminin bulundukları yerden çıkmak için her gün duvarı kazdıkları, ancak ertesi gün geldiklerinde duvarı hiç kazılmamış gibi gördükleri bahsedilmektedir. Bunun sebebi nedir?

A) Duvar çok kalın ve kolay kolay delinemez bir yapıdadır.

B) Kazdıklarını sanmakta olup aslında hiçbir ilerleme kat edememişlerdir.

C) Ye’cüc ve Me’cüc anlaşamamıştır.

D) Ye’cüc duvarı kazarken Me’cüc duvarı onarmaktadır.

E) Kazmayı bitirdikleri her günün sonunda duvar yeniden inşa edilmektedir.

Doğru Cevap: E

16. Dersten alınmıştır
Soru 18

Ye’cüc ve Me’cüc’ü iki duvar arasına hapsedip çıkamamaları için güçlü bir sed çeken lider kimdir?

A) İskitler’in atası Alper Tunga

B) Büyük İskender

C) Yu’şa aleyhisselam

D) Zülkarneyn

E) Lokman aleyhisselam

Doğru Cevap: D

 

 

17. Dersten alınmıştır
Soru 19

Doğrudan Allah’ın arşı altında olan Cennetin en merkezi kademesi neresidir?

A) Cennetü’n NAİM

B) Cennetü ADN

C) Cennetü’l- GURAFAN

D) Cennetü ALİYYE

E) Cennetü’l FİRDEVS

Doğru Cevap: E

 

17. Dersten alınmıştır
Soru 20

De ki: “Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki) bana, ‘Sizin ilâh’ınız ancak bir tek ilâhtır” diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
(Kehf-110)

Allah azze ve celle, yukarıdaki ayette riyayı ne olarak nitelendirmiştir?

A) Şirk

B) Kendini bilmezlik

C) Hadsizlik

D) İrtidad

E) Dinsizlik

Doğru Cevap: A

 

Yedek Sorular

17. Dersten alınmıştır
Soru 21

Kehf Suresi toplamda kaç ayettir?

A) 110

B) 111

C) 108

D) 109

E) 115

Doğru Cevap: A

 

1. Dersten alınmıştır
Soru 22

Allah azze ve celle, Kehf suresi akışında kendisine hamd ederek bizleri de var olan en büyük nimet için hamd etmekte uyarıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kehf Suresi Tefsirinde bahsedilen ve kendisine hamd için çağrıldığımız var olan en büyük nimettir?

A) Müşrik olmamak

B) Vicdan sahibi olmak

C) Müslüman bir ebeveyne sahip olmak

D) Cihad ediyor olmak

E) Kur’an

Doğru Cevap: E