LİVA AKSA MESELESİ ESİR TAKASI

LİVA AKSA MESELESİ ESİR TAKASI
Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah’a mahsustur Ve sonra ; Allah Tahriruş Şam’daki kardeşlerimize ecir yazsın.
Allah’tan niyaz ediyorum ki bu adım gruplar arasında kardeşliğin güçlenmesi ve kelimenin bir olmasına bir sebep olur.
Liva-ul Aksa ve Tahriruş Şam arasında esir takası sırasında serbest bırakılanların isimleri.
1-Muhammed Abdullah Hasan( Ceyşun Nasr ) Kefrzeyta da esir düşmüştü. 2-Ubeyde Hamza el-hesun (Ensaruş Şam) 3-Nebih Abdulnasır El-hassun (Ensaruş Şam) 4-Abdunnasır er-recep (Kefer Zeyta’da) 5- Ahmet Hasan El-Mustafa (Kefer Zeyta) 6-Ahmed Hamdu ( İslami mahkeme heyetinde çalışan ) 7-Saddam Mustafa elhuseyin (Kernaz’da tutuklandı) 8-Halid Hasan El-ali 9 Fevvaz Ğazi Muhaymidi (kefrzeyta da tutuklandı) 10-Cessam Ahmed Al-gadur 11-Ahmed Muhammed Hamadi 12-Hasan Muhammed Hamadi
13-Muhammed Dehham El-uveki( Maar Zeyta’da tutuklandı) 14-Muhammed Hamdu El-Derviş (Han Şeyh’te tutuklandı)
Şeyh Abdullah Muhaysini

 

18.02.2017