MUHACİRLERİN SONU BELLİDİR BELİRSİZ DEĞİLDİR

Hamd Allah’a, salat ve selam Allah Resulû’nün üzerine olsun. Şam topraklarında durumların değişmesi halinde zihinlere gelebilecekler ışığında…

Derim ki; Öncelikle ey muhacir kardeşler, kaybolmaktan korkmayın. Şam ehli gruplarından, genel olarak liderler, savaşçılar ile ilgili: Hicret edenleri sevdiklerini, onlara yardım edenleri, büyük sıkıntılarda onlarla aynı safta duranları koruduklarını biliriz. (Muhacirler) Kendilerini yaratanına satıp ruhlarını avuçlarına alıp geldiler. Dönüş teknelerini yakıp, Allah’a tevekkül içerisinde yola çıktılar. Nice muhacirler bu mübarek zengin topraklarda Allah azze ve celle nidalarıyla şehid oldu. “Şayet din uğrunda yardım isterlerse, onlara yardım etmeniz gerekir.” [ Enfal 72]

Ey muhacirler, şayet sonumuzun ne olacağını sormak isterseniz şöyle derim;

Muhacir:
• Ya Allah yolunda öldürülecek ve Allahu tealanın şehadetini kazanacak. Bu da istenilen gayedir.

• Veyahut hicret ve cihad ettiği topraklarda ölür. O zaman da onun sonu Allah subhanehu ve tealanın bildirmiş olduğu gibidir. “Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse. Şüphesiz onun mükafatı Allah’a düşer.” [Nisa 100] (Hicret eden) O kişi her iki durumda da kârlıdır. Allah subhanehu şöyle buyuruyor: “Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince, Allah onlara muhakkak güzel bir rızık verecektir. Şüphe yok ki Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir.” [Hacc 58-59]

• Veya Allah, muhacirin ömrünü uzatır ki; yolunu tamamlaması için Allah’ın ona vereceği fetihlerin yanında Allah yolunda ayağının tozlanması ecrine, savaşlara katılma, Allah yolunda yaralanma ve sıkıntıya düşme şereflerine nail olsun.

• Kaybolmaktan korkma, nerede olursan ol Allah, seni genişlik ve rahatlık içerisinde yaşatacağına kefil olmuştur. Nitekim Allahu teala şöyle buyurdu: “Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek yer de bulur, genişlik de.” [ Nisa 100]

• Allah’ın vaat ettiği genişlik: din ve rızık hususunda genişliktir.

Katade şöyle dedi: “Genişlik, kelime anlamı delaletten hidayete, fakirlikten zenginliğe gelmektir.”

Son olarak; Şam topraklarındaki muhacirlere, aralarındaki yakınlığı yeniden kurmalarını, ihtilaf fıkhını uygulamalarını, fikir ve menhecde ihtilaf ettikleri konularda birbirlerini mazur görmelerini, yeniden birliklerini, kardeşliklerini, yakınlıklarını inşa etmelerini tavsiye ediyorum. Muhacirin hissettiklerini ancak onunla aynı şartlarda yaşayan biri hissedebilir. Allahu tealadan özgürleştirilmiş, muzaffer Şam topraklarını bizlere ve sizlere görmeyi nasip etmesini diliyoruz.

Kardeşim sana ne oluyor ki savaştan bıkmışsın,
Ve silahını omuzundan atmışsın.

Söyle bana kim fedakarlık edecek ve yaraları kim saracak?
Ve sancağımızı kim dalgalandıracak?

Kardeşim yürü tereddüt etmeden, arkana bakma!
Senin yolun kanla boyanmıştır.

Oraya buraya aldırış etme.
Allah’tan başkasına boyun eğme.

Şam ehline yardım için gelmiş bir muhâcir, sizi seven kardeşiniz Abdullah Muhaysini