Ona tevbe var mıdır?

Said bin Mina diyor ki: Ben Ebu Hureyre’nin yanında oturuyordum. Bir adam ona geldi ve müminin katilinden sordu: ‘Ona tevbe var mıdır?’ “Hayır! Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki; deve, iğne deliğinden geçinceye kadar Cennet’e girmeyecektir” dedi.
(Durrul Mensur: 2/626)