RUS UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

RUS UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?
Harap olup morali bozulanlara ve Allah’a güvenleri kötü hale gelenlere insanlar şunları söyledi:
Savaş meydanları arsızlaştı ve savaşlar bastırıldı, böylece Allah bize devrim tarihindeki en büyük savaşı gösterdi.
İçerisinde generallerinvde bulunduğu 83 Rus yetkilinin ölümü ile Rus işgalcilere en büyük yenilgileri verildi.
Cevaplayın…
Onların uçağını kim düşürdü?
Hangi silahla düştü?
Bu gelişmiş silahları kim gönderdi?
Halep ehli için kim yükseldi?
Kaç yıldır 80 Rus subayını ve askerini öldürmeye ihtiyacımız vardı? Ey Şam halkı! O Allahtır, o halde O’na güvenin.
Ey cemaatler! O Allah’tır, o halde birleşin ki O da sizi muzaffer kılsın.
Ey mustazaflar! O Allah’tır yemin ederim ki O intikamınızı alacak. Onu kimin düşürdüğünü söyleyeyim: Füze türüne gelince:
“Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir.” [Mudessir 31] “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.” [Enfal 17] “Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir.” [Mudessir 31] “Attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı.” [Enfal 17] Onun için operasyonun ve videosunun kaydına gelince: “…göremediğiniz ordular göndermiştik.” [Ahzab 9] Uçağın düşme nedenine gelince:
“Zulme sapmış memleketlerin halkını yakaladığında Rabbinin yakalaması işte böyledir! Şüphesiz O’nun yakalaması can yakıcı ve şiddetlidir.”[Hud 102] Olay tekrarlanacak mı: “Umulur ki, Rabbiniz size merhamet eder, fakat siz (bozgunculuğa) dönerseniz biz de (sizi aşağılık kılmaya ve cezalandırmaya) döneriz.” [İsra 8] Onu düşürmek için yasal referans nedir:
“O, yaptıklarından sorulmaz, oysa onlar sorguya çekilirler.” [Enbiya 23] Onu düşüreni takip eden herkese:
“Göklerin ve yerin askerleri Allah’a aittir” (Feth 4) Ey Alah’ım sana layık olduğun kadar teşekkür etmedik.
Sana layık olduğun kadar ibadet etmedik. Seni layık olduğun kadar hesaba katmadık.
Bu, ayrı olduğumuz zamanda Allah’ın bizim için zaferidir, şimdi birde birlik olduğumuzu hayal edin. Keşke ehlim bunu bilseydi.

 

21.12.2016