Rusların Şevki Kırıldı

 

Rusların Şevki Kırıldı
El-Kavi, en-Nasir, el-Metin olan Allah’a hamdolsun. Allah’a hamdolsun. El-Aziz, el-Cebbar ve el-Kerim olan Allah’a hamdolsun. Allah’a hamdolsun. Salatu selam Allah’ın Rasulü ve güvenilir olan Nebi’ye olsun.

Sonrasında…Müjdeler olsun Şam ehli! Müjdeler olsun Şam ehli! Bugün meydana gelen Şam’ın büyük melhamelerinden (destan, savaş) tarihin altın harflerle yazacağı, tarihi bir melhameden dolayı müjdeler olsun. Müjdeler olsun Şam ehli! Sovyet Ruslar, yanlarındaki Komünistler ve Rusların paralı askeri Nusayriler Şam’a atlılarıyla ve yayalarıyla geldiler. Şam topraklarına girişlerini ilan ettikleri ilk gündü ki Allah (s.v.t) Ebu Zuhur Havaalanı’nda ağır bir yenilgi görmelerini diledi. Ikinci bir günde ise bu günde Hama’nın dağına ve ovasına, direnişin ve kahramanlığın sembolü, izzetli Hama’nın toprağına şiddetli ve şaşırtıcı bir yürüyüşe başlıyorlardı. Allah onlara öncekinden daha şiddetli ve öncekine benzer bir ağır yenilgi gösterdi.

Kuvvet ve izzet; Allah’ın, Rasulü’nün ve Müminlerindir. Ey Şam ehli! Ruslar geldiler ve sizi korkutmak istediler. Şam semalarında iki haftadan fazla Şam’ın çocuklarını, kadınlarını, erkeklerini; Şam ehlinin merkez ve toplu yerlerini bombalayarak zaman geçirdiler. Böylelikle insanların kalbine korku salacaklardı. Ta ki kaçışı olmayan şu gün geldi. Pek çok yönden onlarca tankla saldırdılar. Hama toprağını, ovasıyla birlikte ele geçirmek istediler. Akıtılan temiz kanın boşa gitmeyeceğini unuttular.

Bu kanlar Kıyamet gününe kadar Allah’ın izniyle boyunlarınızda lânet olarak kalacaktır. Bunun üzerine Hama’nın kahramanları, o korkusuz adamlar Ruslara karşı koydular. Sadık kalplerle, Allah’tan başkasının rızasını istemeyen bir silahla karşı koydular. Onların 17’den fazla tankını ve diğer araçlarını imha ettiler. Gerçekten tarihin bu karanlık Rus rejiminin tarihi hakkında ilk saldırılarıyla ilgili yazdığı korkunç bir katliamdı. Yarın ise yakın bir zamanda benzeri olacaktır.

Ey Ruslar!

Siz bugün ancak savaşın başlangıcını gördünüz. Sizler Fetih Ordusu veya bir grupla değil Allah’ın izniyle Şam’ın tüm grupları ile karşı karşıya gelme durumundasınız. Şam’ın Mücahitleriyle, devrimcileriyle, erkekleriyle, kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla, gençleriyle yüzleşeceksiniz. Ey Ruslar! Kendinizi Allah’tan başkası için eğilmeyen bir halkla kaybedeceğiniz bir yüzleşmeye soktunuz. El-Kavi ve El Cebbar olan Allah’tan başkasına boyun eğmeyi bilmeyen bir halkla yüzleşmeye Ey Hama’nın kahramanları!

Ey korkusuz adamlar! Size teşekkür, selam ve duamızı iletiyoruz. Allah atışlarınızı isabetli, ayaklarınızı sabit kılsın. Bugün ortaya koyduğunuz amelleri Kıyamet gününde iyiliklerinizin terazisine koysun. Allahım! Mücahitlerin bugünkü cihadlarını kabul et. Sabredenlerin sabrını, nöbet, ribat bekleyenlerin nöbetini, yaralıların yaralarını kabul et. Şehitlerin derecesini illiyyin’de yükselt ey âlemlerin Rabbi! Dualarımızın sonu âlemlerin Rabbi Allah’a hamdetmektir.

Video Alternatif Link; http://sendvid.com/jbppijr7