Sa’îd, fitneden uzak durandır!

Rasulullah sav’in büyük bir sözüdür: “Sa’id fitnelerden uzak durandır.”
” إن السعيد لمن جنب الفتن”
Bunun şu kimseden başkası için daha fazla gerçekleştiğini görmüyorum:

?İhtilaflara girmekten dilini alıkoyan,
?Şüpheli kanlardan silahını uzak tutan,
?Cephelerde durmaya nefsini adayan mücahid.