Şam cihadında yapılan en büyük hata

Kendisinden başka ilah olmayana yemin olsun ki ve İslam alemindeki tüm müslümanlar işitsin ki; Şam cihadında yapılan en büyük hata: Tüm grupların kabul ettiği ve Allah’a itaat olarak ikrar ettiği “yüksek şer’î mahkeme” konusunda muvafakat sağlanmamasıdır.
Bunun dışındaki tüm mazeretler geçersizdir geçersizdir geçersizdir…

Bu mahkeme kurulmadığından dolayı kanlar aktı, zulüm yayıldı, şeriatın otoritesi zayıfladı, güçlü zayıfa galip geldi …