ŞEYH ABDURRAZZAK MEHDİ

Muslih Ulyani’nin Kanalından
Şeyh Abdurrazzak El Mehdi
İlim, eğitim ve cihad sahibi, sakalları ilim ve cihad yolunda ağarmış bir kimsedir. Kim Şeyh ile tartışacaksa edeble ve konumunu gözeterek tartışsın.
Şaşarım o cahile ki ilim ve cihadda bir avuç payı yokken Şeyh’e cahil der.
O fitnecilere de şaşarım ki anca sahanın ihtilaflarını, eleştrilerini yayar ve alay ederler.
Sanki ihtilafa düştükleri Şeyh ile dalga geçmek ve onu düşürmek için buldukları boşluktan faydalanıyorlar.
Hata ve kusurlardan korunmuş bir kimse yoktur içimizde.
Eğer sizde haya varsa Şeyh ile edep ile tartışın.
“Şeyh bizim gözümüzde cihaddan kaçanlardan daha hayırlıdır”
Muslih Ulyani

 

15.03.2017