Şeyh Ebu Basir Tartusi’den Guta’nın Azgınlarına

Şeyh Ebu Basir Tartusi’den Guta’nın Azgınlarına
Ceyşul İslamdan Nusra mazereti altında Feylakur Rahman ve diğerleri gibi Doğu Gutayı temsil eden gruplar karşısında azgınlık yapması kabul edilemez ve de Nusraya saldırmış olmaları?!
Ordunun (Ceyşul İslam) şeyhlerine ve emirlerine açıkça diyoruz ki:
Mücrim Nusayri Rejim ve müttefikleri sizi, Şam’ı ve Şam ehlini kıstırmışken ne akıl ne de nakil Heyetle veyahutta karşısında azgınlık yaptığınız diğer gruplarla savaş başlatmanızı haklı çıkarmaz. Yoksa çevreniz her gün kelepçelenen bileğiniz gibi değil mi düşman her gün size ve makarlarınıza yaklaşmıyor mu!?
Ve bize gelince, Heyet’in Şam’ın bazı Mücahid grupları karşısındaki saldırganlığını reddettiğimiz gibi sizinde Heyet’in ve Doğu Gutadaki diğer grupların karşısındaki azgınlığınızı reddediyoruz. Ve bu saldırganlık kesinlikle kabul edilemez. Bir eylem karşısında ki bir eylemi tetikleyeceği gibi bu saldırganlıkta aynı türden bir saldırganlık üretecektir. Ve böylelikle saldırganlıktaki akılsızlık yüzünden Devrim mücrim Rejimin karşısındaki bir halk devrimi olmaktan çıkacak, bir azgınlığa ve bazılarının diğerlerini katletmesine dönüşecek. Ve bunu başlatan daha şerlidir. Onun amelinin ve onu takip eden her bir amelin cezası da onun üzerinedir. Hadiste belirtildiği gibi: “Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Âdem’in ilk oğluna gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız öldürme yolunu ilk açandır.” Bu ayrıca saldırganlık yapan ve saldırganlığı başkalarına getiren kişi hakkında da söylenir.