ŞEYH ULVAN’IN SADDAM FETVASI

Şeyhlerin ihtilaflarından dolayı ne tarafa gideceğinden kararsız kalan gençlere hediyedir. Karşılaştığım bazıları diyor ki: Vallahi cihadımızda kararsız kaldık. Başkalarına ise şeytan sızdı ve onları şüphelerle cihattan geri bıraktı. Alim imamın kelamını dinleyin!

 

ALLAME ULVAN SADDAM’IN SANCAĞI ALTINDA SAVAŞMAYA FETVA VERİYOR
Bazıları da HTŞ sancağı altında savaşmakta tereddüt ediyor.

Şeyh Süleyman bin Nasır Ulvan’a (Allah onu esaretten kurtarsın) BAAS Partisi unsurlarının veya Irak ordusu generallerinin idaresi altında savaşmaktan soruldu: “Beldelerimize ve hürmetlerimize saldıran düşmanı def etmek, Amerikan ve İngiliz işgalcileri ile savaşmak ancak bu merkezlere mümkün oluyorsa…”

CEVAP
İlim ehli savunma cihadı için hiçbir şart koşmuyor. Şer’i bir sancak da gerekmiyor. İmkan nispetinde def edilir. Racih zarar yoksa şer’i sancak altında birleşmek kolay olursa bu zaten istenilendir. Bu mazur olduğu zaman veya o vakitte maslahat halk gönüllülerine katılmayı gerektiriyorsa; buna bir engel yoktur.
Fakihler maslahatların gözetilmesinde ve mefsedetlerden korunmakta ihtilaf etmemiştir. Muhakkak ki düşman uçaklarıyla ve tanklarıyla gelmiş öldürüyor, yıkıyor, bozuyor, helak ediyor ve haçlı savaşını ilan ediyor.
Ve Haçlı Savaşı’nı ilan ettiler.
Hangi sancak altında olursa olsun bunları def etmek racih maslahattır. İşgale karşı cihaddan sakınanlar, cahiliye sancaklarini özür edenler o vakit karşı koymayı (direnişi) iptal etmiş olur ve Haçlı ilerleyişini güçlendirmiş olur.

Kardeşiniz Süleyman bin Nasır Ulvan, 01/02/1424

Subhanellah… Allame imam Ulvan (Allah esaretten kurtarsın) bugünkü pek çok gencin halini görseydi ne olurdu. Onlar, namus ve toprağı savunan Allah svt’nın şeriatını uygulama azmini ilan eden HTŞ ile beraber savaşmakta tereddüt ediyorlar.