ŞEYHLERİN HEYETU TAHRİR’UŞ ŞAM’A KATILMA BEYANI

ŞEYHLERİN HEYETU TAHRİR’UŞ ŞAM’A KATILMA BEYANI
“Kuşkusuz sizin bu ümmetiniz tek bir ümmettir. Ben de sizin rabbinizim, öyleyse benden korkun.” buyuran rabbimize hamd olsun.
Halep’in düşmesinden günümüze kadarki dönemde sahada cereyan eden olayları yoğun bir şekilde izledik. Gelecek olan tehlikeyi fark ederek, -ilim talebeleri olarak- Allah’ın bize farz kıldığı rolü yerine getirme çabasıyla, sözün ve safların birleşmesine çalıştık. Son birleşme hamlesinin başarılı olması için çabalar sarf ettik. Bununla ilgili olarak, birleşmenin vacip olduğu, ondan yüz çevirmenin ve sürdürmemenin tehlikesini açıklayan fetvamızı yayınladık. Bu birleşmenin şartları hazır olmayınca, ikinci bir kez tıkanıklığın ve gerginliğin kaldırılması ve fesadın başlamasının önüne geçmek için çalıştık. Allah’ın takdiri ile, saha son dönemde varmış olduğu kalplerimizi parçalayan savaşa vardı. Sahada var olan şiddetli kargaşaların kontrol altına alınmasıyla birlikte kanı durdurmayı garantileyecek ve bu gibi hadiselerin tekrarlanmamasına kefil olacak bir çözüm araştırdık ve çözüm olarak saha için herkesin savaşı durdurması ve bu birleşmeye katılmalarını gördük.
Görüşümüz: Mühendis Ebu Cabir eş-Şeyh komutasında “Heyetu Tahriru’ş-Şam”ın kurulması varılabilecek en iyi noktadır. Bu birleşmenin sahada var olan ve gözüken tehlikelerle yüzleşmeye gücü yeten bir yapı ile temsil edildiğini dikkate alıyoruz. Bu, Allahu Teâlâ’nın sözün birleşmesinin vacipliğini açıkça belirten emrine icabet, kanların korunmasına olan düşkünlüğümüz ve herhangi bir iç savaşa karşı güvenlik oluşturmamız için yapılan bir girişimdir.
Bu nedenle bu mübarek yapıya katılmaya karar verdik. Bu mübarek direnişte bulunan tüm grupları bu yapıya katılmaya çağırıyoruz.
Bu mübarek direnişin merhaleleri arasında, ihtilaf sayfalarının kapatıldığı ve Allah’ın izniyle zaferlerin yeniden geldiği yeni bir merhaleye başlıyoruz.
Yüce Mevla’dan bu mübarek birleşmeyi bereketli kılmasını diliyoruz.
İmza atanlar:
Şeyh Abdurrazzak el-Mehdi
Şeyh Ebu’l-Haris el-Mısri
Şeyh Ebu Yusuf el-Hamvi
Şeyh Abdullah el-Muhaysini
Şeyh Ebu Tahr el-Hamvi
Şeyh Muslih el-Ulyani

 

28.01.2017