SON ZAMANDAKİ SES KAYITLARI HAKKINDA BEYAN

Tek olan Allah’a hamd olsun. Kendisinden sonra peygamber olmayana salat ve selam olsun. Bundan sonra:

Son zamanda yayılan ses kayıtlarının meydana getirdiği fesat ve çatlağa yönelik Heyet Tahrir Şam komutanları hakkındadır.

HTŞ’de bulunan bir grup ilim ehli süreçteki riskler, manzaranın karmaşıklığıyla beraber ve sahanın maslahatı itibariyle gerekli ıslahatları içeren, HTŞ’ye nasihat ve (HTŞ’de) kalmalarına bir şart olarak bir paket sunmaktadır.

Islahatlar özetle şunlardır:

1- Cihad cemaatinin hareketlerinde komutanların ve askerlerinin hakiki mercii kabul edilmeleriyle ilim ehline itibarlarının iade edilmesi ve mevkilerinin korunması,

2- İç yargı dosyasının işlemesi ve yetkisinin artırılması,

3- HTŞ ile halk arasında ve HTŞ ile diğer gruplar arasında musalaha yapacak, istisnasız tüm tutukluların dosyalarına bakacak, HTŞ aleyhinde açılan davalara bakacak yüksek yetkili bir heyetin kurulması.

Doğru yolun ve muvaffakiyetin sahibi Allah’tır.

Dr. Abdullah Muhaysini

Şam topraklarından bir muhâcir