TAHRİRUŞ ŞAM’A NASİHAT

TAHRİRUŞ ŞAM’A NASİHAT

Tahriruş Şam Heyetindeki asker kardeşlerim, gittiğiniz her yerde Allah sizi mübarek kılsın. Önemli bir meselede dikkatlerinizi toplamak istiyorum. Bu, bir taburun yönetilmesinin bir tugayınkinden farklı, bir tugayın yönetilmesinin bir grubunkinden ve bir birimin idare biçimininde bir devletinkinden farklı olduğudur.
Bir meclis ne kadar büyürse taşıdığı farklılıklarda o kadar büyür takipçileri arasındaki bakış açısı da o kadar az benzerlik gösterir. Ümmetin bir nokta üzerinde toplandığı tarihte bunun aksi meydana gelmemiştir. Şeyhul İslam’ın Sufilerden, Eşarilerden ve diğerlerinden Mongol tarikatlarına karşı nasıl hareket ettiğine bir bakın. İslam’ın varlığını nasıl savunduğuna bir bakın. Bir bakın Selahaddin’e ve diğerlerine…
Bugün, burada ÖSO’dan İslamcılara farklı renklerden birbiri ardına gelen bağlılıklar ile Tahriruş Şam Heyetinde Sünni hizalanmaya doğru ciddi bir adım atabildiğimiz için Allah’a şükrediyoruz.
Önümüzdeki günlerde duruşlarda bir tutarsızlık fark edeceksiniz. Bundan dolayı fikir farklılıklarına kendinizi hazır tutmak zorundasınız. Öyle ki burada, eskiden Nureddin Zengi ile olan bir kardeş düşüncelerini yazıyor, eskiden Fethuş Şamdan bir kardeş görüşlerini yazıyor, eskiden Ahraruş Şamdan bir kardeş görüşlerini yazıyor ve eskiden Ensarud Dinden, Liva Haktan ve bağımsız şeyhlerden kardeşlerde buradalar. Dolayısıyla farklılık fıkhı anlayışı olması zorunludur. Tartışma ve fikir toplantıları sayesinde aynı noktada bulunan veya çok yakın olan bakış açısıyla tek bir yapıya dönüşeceğiz.

Abdullah Muhaysini

05.02.2017