Ümmet İçin Barış Girişimi

 

Ümmet İçin Barış Girişimi

Ocak 2014

Doktor Abdullah el-Muhaysini twitter hesabından “مبادرة اﻷمة” “Ümmetin Barış Girişimi” ismini verdikleri, Suriye’deki cihatçı gruplar arasında meydana gelen çarpışmayı durdurmak için bir hamle başlattıklarını ilan etti.

Şeyh el-Muhaysini şöyle dedi: “Bu girişim akan kanı durdurmak ve mücahitlerin hedefini birleştirmek için olmuştur. Bütün medya organlarından ve direnişçilerden bu girişimle beraber olmaları ve bunu yaymamaları husunda reaksiyon göstermelerini istiyoruz.”

El Muhaysini sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün ümmet zor zamandan geçmektedir. Şam cihadı çok tehlikeli bir yol ayrımındadır. Eğer ıslah ediciler birbirlerini, hedeflerin birleştirilmesine ve grupların arasının düzeltimesine çağırmazsa, mübarek topraklardaki cihat karanlık kan dehlizlerine ve ne zaman biteceğini ancak Allah’ın bildiği ihtilaflara girecektir. Allah Rasulü ümmetini gecesi gündüz gibi olan, sadece helak olanın sapacağı apaydınlık bir yol üzerinde bırakmış ve aralarında çıkacak anlaşmazlıkların çözüm yolunu kendilerine beyan etmiştir. Bu yol da şüphesiz ki Allah’a ve Rasulüne dönmektir;”Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar.”[Nisa 65]

Bu gün ümmet, ilim ehlinden Suriye’de meydana gelen olaylarla alakalı, şerî duruşlarını ortaya koymalarını talep etmektedir. Aynı zamanda bir çok ilim ehlinin zikrettiği gibi hiçbir kayıt ve şart olmaksızın Allah’ın şeriati önünde mahkemeleşmeye yanaşmaya çağırmaktadır. Fizilali’l Kuran’da “Müminlerden iki grup birbiri ile savaşırsa, aralarını düzeltin” [Hucurat 9] ayetinin tefsirinde şöyle demektedir: “Kuran, bir biri ile savaşan iki grup dışındaki müminlere, bu iki grubun arasını düzeltme sorumluluğunu yüklemektedir. Aynı zamanda; eğer çarpışan gruplardan birisi, barışı reddederek veya tartışılan konularla alakalı Yüce Allah’ın hükmünü kabul etmeye yanaşmayarak haddi aşarsa -baği olursa- , o zaman müminleri, bu bağilerle Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşmakla mesul tutmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki; zalimi mazlumdan ayıran ölçü, Yüce Allah’ın kanunları ile mahkeme olmaktır. ”

Şeyh beyanın ilerleyen bölümlerinde şöyle dedi: “Bugün bütün savaşan gruplarla görüştüm. Hepsinin bakış açısı hemen hemen aynı, hepsi Allah’ın hükmüne muhakeme olmanın gerekli ve elzem olduğunu hem fikirler. Bundan ötürü yaraya parmağı basmak için girişimde bulundum ve bu girişimin ümmetin girişimi olmasını diledim. Ümmetin doğudaki ve batıdaki âlimlerine danıştık ve görüşlerini aldık. Belki Allah bu girişimle Muvahhitlerin kanlarının akmamasına ve birliklerine vesile kılar. Ümmetin bilgesi mücahitlerin şeyhi Eymen El Zevahiri’nin, Allah onu korusun Şam’daki olaylarla ilgi tarafların, bağımsız bir mahkemeye başvurmalarının gerektiğini ifade eden ses kaydının yayınlaması ve bizim azmettiğimiz bu olayla aynı güne denk gelmesi ile müjdelendik ve bunda Allah’ın izni ile bir hayır alameti gördük. Sanki Allah bizleri bu işin sonunun iyi ve hayır olacağıyla müjdeliyor dedik.”

Ümmet Girişimi şu hususları içeriyor:

1. Suriye’nin genelini kapsayacak şekilde hemen ateşkes yapılması.

2. Bütün tarafların kabul edeceği bağımsız kadılardan oluşan şer’i mahkeme oluşması.

3. Sahada faaliyet yürüten ve bu girişime imza atan bütün birlikler şer’i mahkemenin alacağı kararları uygulama garantörü olacaklar.

4. Cihat davetçileri merkezinden kardeşleriniz fitneden uzak kalan birliklerden, menhecleri ve akideleri herkes tarafından kabul edilen Sukur el İz, El Hadra Ketibesi, Aksa Ordusu ve başka birliklerden on şer’i kadı adayı önerdiler. Bu isimleri anlaşmazlık yaşayan birliklere sunacağız ve aralarından istediklerini seçecekler. Kabul etmedikleri kadıları kabul etmeme sebebini açıklayacaklar. Taraflar şer’i kadılar üzerinden anlaşmazlarsa arabulucular başka şer’i kadılar önerecekler. Allah’a hamdolsun Şam toprakları muhacir ve ensardan alimler, ilim talebeleri ve şer’i kadılarla doludur.

5. Bu girişimin başladığı 22.3.1435 h – 26.01.2014 gününden itibaren 5 gün içinde bu girişimi kabul edenler şer’i mahkemeye bildireceklerdir.

6. Mahkemeleşme sürecini takip etmek ve duyurular için sosyal medya üzerinden basın merkezi kurulacaktır.

7. Bütün birlikler, görüşmeler ve davalar için bir temsilci atayacaklar.

8. Bütün davaların sonuçlanması için belirli bir süre belirlenecek. Bu süre zarfında dava sonuçlanmış olacak. Taraflardan biri mahkemeye gelemezse veya mahkemeye gelmeyi uzattığı takdirde, şer’i kadılar durumu insanlara duyuracak ve tarafın, sulha ve mahkeme sürecine getirilmesi için hayır ehlinden yardım istenecek.

9. Şu cemaatlerin; Irak Şam İslam Devleti, İslam Cephesi, Mücahitler Ordusu ve Suriye Devrimciler Cephesi’nin bu girişimi kabul edip etmediklerine dair açıklama yapmalarını arzu ediyoruz.

Bu girişimle ilgili Nusret Cephesi ve Şam’da bulunan diğer birliklerin tutumlarını açıklamalarını arzu ediyoruz. Aynı şekilde ümmetin alimleri, mücahitleri, yazarları ve gazetecilerinin bu girişime destek vermelerini arzu ediyoruz.

Şeyh el Muhaysini sözlerini şu mesajlarla noktalıyor:

“Bütün ümmetten bu girişime destek olmalarını ve savunmalarını istiyoruz. Ayrıca destek için ayrılan yere imza atmalarını önemle talep ediyoruz.

Bütün Mücahit birliklerin liderlerine sesleniyorum, ümmetin maslahatını cemaat maslahatına tercih edin ve herkese şunu söylüyoruz: Eğer bunu yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve pek büyük bir fesat olur. ENFAL/73

Gereğini yapmadığınız takdirde Şam’ı (Suriye) sonu Allah’tan başka kimsenin bilmediği bir kargaşaya süreklersiniz.

Gereğini yapmazsanız uğrunda savaştığınız Allah’ın hükümleri nerede?

Gereğini yapmadığınız takdirde Rabbinizin emrine muhalefet etmiş olursunuz: Hayır! Rabbine andolsun ki iş bildikleri gibi değil, onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar. NİSA/65

Allah, emrinde galiptir ama insanların çoğu bilmezler.”

Ümmetin Girişimi internet link adresi

http://www.mobadrah.mhesne.com/index.php

twitter hesabı

https://twitter.com/mobadratalomah

facebook hesabı

https://www.facebook.com/mobadratalomaa

youtube beyanı