ZAFER NEDEN GECİKİYOR?

Şeyhülislam İbni Teymiyye’nin cevapladığı bir soru. Düşünün..

“Müslümanlar zayıflık içerisinde ve düşmanları onlara galip olup boğazlıyor ve asıyorsa, bu onların günahları ve hataları yüzündendir.

1- Ya gizliden ve açıktan vacipleri eda etme hususunda ihmalkârlıklarından

2- Ya da gizliden ve açıktan sınırları aşmalarındandır.”
[Mecmu’ul Fetava 645/11]

Allah size rahmet etsin bu iki sebep üzerinde iyi düşünün ve gözden geçirin. Bundan önce Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Onları iki misline uğrattığınız bir musibete kendiniz uğrayınca; ‘bu nereden?’ dediniz. De ki; o, kendi tarafınızdandır” [Al-i İmran: 165]

Bu hitap, en hayırlı yüz yıla yönelikti. Ayetin anlamı ise şu şekilde: Zaferlerle onları zayıflattıktan sonra mağlup olunca ‘niye böyle?’ dediniz.

İzzet sahibi olan Allahu Teala şöyle yanıtladı: Kendinizi gözden geçirin ve sorgulayın.