ZİLHİCCE’NİN İLK ONU-ÖZELLİKLERİ VE HÜKÜMLERİ

ZİLHİCCE’NİN İLK ONU-ÖZELLİKLERİ VE HÜKÜMLERİ
Değerli kardeşlerim! Mübarek ve faziletli günler geldi. Bu günler Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Fazilet ve özellikleri gizli değildir.
Zilhicce’nin ilk onu Allah’ın kulları için belirlediği bir ibadet dönemidir. Salih ameller çoğaltırlar ve Rablerine yaklaşatıracak amellerde yarışırlar.
Zilhicce’nin ilk onu Peygamber (sav) in dünyanın en faziletli günleri olduğuna şahitlik ettiği ve salih amellere teşvik ettiği günlerdir. Onu kaçıran ve gafletle geçirene yazıklar olsun.
Nebi (sav) demistir ki: “Allah subhanehu katında daha büyük gün ve içindeki amellerin kendisine daha sevimli olduğu şu günlerden başka gün yoktur. Bu günlerde tehlil tekbir hamdi artırın.”
İbni Hacer Fethul Bari’de şunu der: “Zilhicce’nin ilk onunu özelleştiren şey ana ibadetlerin toplanmasıdır; namaz, oruç, sadaka, hacc …”
Kardeşlerim bu faziletli zamanın (Zilhiccenin ilk onu) değerini bilin. Kaçırmadan önce salih amelleri çoğaltın. Bütün salih ameller(in ecri) istisnasız bu dönemde kat kat artırılır.
Beytullah’ı hac kime nasip olursa bu Allah’ın fazlındandır. Ecir sevabı artar. Doğduğu gün gibi günahlardan arınmış ve pisliklerden temizlenmiş olur.
Hacc nasip olmayan ise diğer amellere sarılsın. Mesela arefe orucu tutsun. Sahih hadiste geçtiği gibi Allah önceki sene ve sonraki senenin günahlarını affeder.
Kardeşlerim bu on günü sadık tevbe, ibadetler ike ve günahlardan uzak durma ile karşılayın. Bunlar anca sayılı günlerdir. Bir daha ulaşamayabilirsin dikkatli ol.
Tekbirlerle, Allah’ı çokça zikir ile, kiraat ile oruç ve sadaka ile karşılayın bu on günü. Bunlara ek olarak Allah yolunda cihadı da toplayana da ne mutlu.
Bu günlerin özelliklerinden biri de Allah’ın yemin etmesidir. “Fecre ve on güne yemin olsun”(Fecr:1-2) Hiç şüphesiz Allah’ın yemin etmesi onun şeref ve faziletine işarettir.
Bu günler içerisinde islamın 5.şartı hacc vardır. İyiliklerin karşılığı kat kat verilir. Teşrik tekbirleri,hacc amellerinin başlaması, arefe günü ve kurban günü vardır.
Tekbir, zilhiccenin başından kurban bayramına kadar devam eder. Yollarda ve pazarlarda tekbir getir. “Allah’ı belirli günlerde zikredin” (Bakara:203)
İbni Ömer ve Ebu Hureyre (radiyallahuanhum) bu on günde çarşıya çıkar tekbir getirir halk da onlarla birlikte tekbir getirirdi.
Namazlara bağlı tekbirler Arefe günü sabah namazıyla başlar ve bayramin 4.günü ikindiye kadar devam eder.
Namazlara bağlı olmayan tekbirler ise şöyledir:”Allahuekber…Allahuekber.. Lailahe illallah.. Allahuekbervelillahilhamd”
Selman ra dan gelen rivayette:”Allahuekber, Allahuekber, Allahuekberkebira”
Namazlardan sonraki tekbirler ise şöyledir: “Allahuekber.. Allahuekber.. La ilahe illallah.. Allahuekber.. Allahuekber.. velillahilhamd” Bunlardan başka sahih tekbirler de vardır.
Bu on günde kurban vardır. Kurban kesmek isteyene bu on günün başından itibaren kurbanını kesene kadar saç traşı, tırnak kesme veya cildinden bir şey aldırma haram olur.
Ümme Selem(ra) dan rivayetle Nebi sav şöyle buyurmuştur: “On gün girdiğinde ve sizden biriniz kurban kesmek istediğinde kıl/saç ve tırnaklarını kesmesin” (Müslim)
Başka bir rivayette “Kurban kesene kadar kadar cildi ve saçından bir şeye dokunmasın” Bu on günde kurbana niyet ederse niyetli iken dokunmasın. Niyetten önce günah yoktur.
Allah bizden ve sizden kabul etsin.. Allahu teladan isteğimiz bu mübarek günlerde günahlarımızı affetsin ve kötülüklerimizi silsi. Muvahhidmücahid kullarına zafer versin.